“Zıt ( Karşıt ) Anlamlı sözcükler” nedir?

Zıt ( Karşıt ) Anlamlı sözcükler: Birbiriyle ters anlamda kullanılan sözcüklere karşıt anlamlı sözcükler denir.

Uyarı: Sözcükler arasında zıt anlamlılık ilişkisi olabilmesi için her iki sözcüğün de ya gerçek anlamında ya da mecaz anlamlarında kullanılması gerekir.

Örneğin: ‘’Dün akşam bize geldi.’’ ve ‘’Bu işin sonu nereye gider.’’ cümlelerinde yer alan gelmek ve gitmek sözcükleri arasında zıt anlam ilişkisi yoktur. Çünkü ilk cümlede gelmek sözcüğü gerçek anlamda ikinci cümledeki gitmek sözcüğü ise mecaz anlamda kullanılmıştır.

Uyarı: Bir sözcüğün olumsuzunun o sözcüğün zıddı olmayacağı unutulmamalıdır.

Random Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*