Nedir?, Psikoloji

Zeka ve Zekanın Belirleyicileri Nedir?

İnsanlar arası farklılıkları oluşturan unsurlardan biri olan zekâyı psikologlar çeşitli şekillerde tanımlamışlardır:

Fransız psikolog A.Binet’e göre zeka; iyi düşünme, iyi anlama, iyi akıl yürütme yeteneğidir.

H.Bergson’a göre zekâ; alet yapma ve kullanma becerisi,

D.Wechsler’e göre zeka; bireyi amaçlı bir etkinliğe, mantıklı düşünmeye ve çevresine uymaya yönelten kavrama yeteneği olarak tanımlar.

Zekanın Belirleyicileri Nedir?

Yapılan araştırmalar, zekâyı belirleyen temel faktörlerin kalıtım ve çevre olduğunu göstermektedir. 

  • Zekâ üzerinde kalıtımın etkisi olduğunu savunanlar genellikle zeki anne ve babaların çocuklarının zeki; zekâ özürlü anne babaların çocuklarının ise zekâ özürlü olmasını delil olarak göstermektedirler.
  • Çevre faktörünü savunanlar ise tek yumurta (özdeş) ikizler üzerinde yaptıkları araştırmadan yola çıkarak; çeşitli sebeplerden dolayı farklı ailelerin yanına verilmiş olan ikizlerin başlangıçta zekâ düzeyleri aynı olmasına rağmen yıllar sonra zekâ seviyeleri karşılaştırıldığında, iyi çevre koşullarında büyüyen çocuğun, kötü çevre koşullarında büyüyene göre zekâ seviyesinin 25 puan yüksek olduğu görülmüştür. Dış çevre kadar doğum öncesi iç çevre olarak kabul edilen hamilelik döneminde yaşanılan bazı olaylar da zekayı etkiler. 

Sonuç olarak zekâ üzerinde kalıtımın etkisinin çevrenin etkisinden daha fazla olduğu söylenebilir (kalıtımın etkisi% 75, çevrenin % 25).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir