T. D. ve Edebiyat 2

Zarflar nasıl gruplandırılır?

Zarflar; durum (hâl), zaman, yer-yön, azlık-çokluk (miktar) ve soru zarfları diye
gruplandırılır.

Durum (hâl) zarfları: Fiilleri ve fiilimsileri durum yönünden belirten kelimelerdir.
Fiillere ve fiilimsilere sorulan “Nasıl?” sorusunun cevabıdır. “Küçük çocuk, gülerek
yaklaştı.” cümlesinde “gülerek” kelimesi, “yaklaşma” eyleminin nasıl yapıldığını belirttiğinden
durum zarfıdır.

Zaman zarfları: Fiilleri ve fiilimsileri zaman yönünden belirten kelimelerdir. Fiillere
ve fiilimsilere sorulan “Ne zaman?” sorusunun cevabıdır. “Ablam, yarın İstanbul’dan
dönüyor.” cümlesinde “yarın” kelimesi “dönmek” eyleminin “ne zaman” yapıldığını belirttiğinden
zaman zarfıdır.
Cümlede zaman anlamı taşıyan her kelime, zarf görevinde olmayabilir. Kelime,
“Ne zaman?” sorusuna cevap veriyorsa zarftır, vermiyorsa zarf değildir.
“Akşam, maça gidiyoruz.” cümlesinde “akşam” kelimesi “gitmek” eyleminin “ne
zaman” yapıldığını belirttiğinden, zaman zarfıdır. “Akşam, onun şiirlerimin genel temasıdır.”
cümlesinde “akşam” kelimesi isim olarak kullanılmıştır.

Yer-yön zarfları: Fiilleri ve fiilimsileri yer-yön ilgisiyle tamamlayan kelimelerdir.
Fiillere ve fiilimsilere sorulan ve ek almadan “Nereye?” sorusunun cevabı olan “aşağı, yukarı,
içeri, dışarı, ileri, geri, öte, beri” kelimelerdir.
“Çocuklar aşağı indi.” cümlesinde “aşağı” kelimesi “inmek” eyleminin “hangi
yöne doğru” yapıldığını belirttiğinden yer-yön zarfıdır.

Azlık-çokluk (miktar) zarfı: Fiilleri ve fiilimsileri, sıfatları, adlaşmış sıfatları ve
zarfları miktar yönüyle belirten kelimelerdir. Azlık-çokluk zarflarını bulmak için ilgili kelimeye
Ne kadar?” sorusu sorulur. “Az, çok, fazla, pek, azıcık, biraz, oldukça, daha, en…”
sıkça kullanılan miktar zarflarıdır.
“Bu çocuk beni çok yoruyor.” cümlesinde “çok” kelimesi “yormak” eyleminin ne
kadar yapıldığını belirttiğinden azlık-çokluk zarfıdır.

Soru zarfı: Fiilleri soru yoluyla belirten kelimelerdir. “Çanakkale’ye nasıl gidebiliriz?”
cümlesinde “nasıl” kelimesi “gitmek” eyleminin “nasıl” yapıldığını soru yoluyla
belirttiğinden, soru zarfıdır. “Ne” kelimesi cümle içinde değişik görevler kazanabilir.
“Yemek için ne aldın?” cümlesinde soru zamiri, “Ankara’ya ne gün gideceksin?”
cümlesinde soru sıfatı, “Burada ne yapıyorsun?” cümlesinde soru zarfı olarak kullanılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir