T. D. ve Edebiyat 2

Zamirler yapısına göre kaça ayrılır?

Zamirler yapısına göre basit, türemiş ve birleşik olmak üzere üç gruba ayrılır:

1.Basit Zamirler
Kök hâlinde tek kelimeden oluşan zamirler, basit zamirlerdir: ben, sen, o, biz, siz,
onlar, kendi, bu, şu, kim, ne, ki…

2.Türemiş Zamirler
Bazı ad, sıfat ve zarflara iyelik, aitlik ekleri getirilerek kurulmuş olan zamirlerdir: başkası,
bazısı, biri, birisi, büyüğü, çoğu, gerisi, hepsi, öbürü, öteki, topu; benimki, evdekini,
önceki, öğlenki, uzaktaki, yakındaki, yanındaki vb.

3.Birleşik Zamirler
Birleşik zamirler birden fazla kelimenin birleşmesiyle oluşturulan zamirlerdir: falan filan,
falanca filanca, öteki beriki, birazı, birçoğu, birkaçı, birtakımı, her biri, her birimiz, hiçbiri,
hiçbirimiz…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir