“Yiğitlik, kahramanlık, savaş gibi konuları işleyen koşmalara” denir?

Koçaklama.

Random Posts

 • Deizm nedir?

  Deizm, Tanrı’nın varlığını ve âlemin ilk sebebi olduğunu kabul etmekle birlikte akla dayalı bir tabiî din anlayışı çerçevesinde, nübüvveti şüphe […]

 • Kelamcılar bilgiyi nasıl tanımlar?

  Kelamcılar bilgiyi “tereddüdün zihinde oluşturduğu belirsizliği ortadan kaldırarak kişiyi tatmin edecek tarzda, bir şeyi olduğu hâl üzere bilme”, “kişiyi cahillik, […]

 • İstiare ne demek? İstiare kaça ayrılır?

  İstiare ne demek? İstiare kaça ayrılır? İstiare (İğretileme): Sadece benzeyen ya da benzetilenle yapılan teşbihe istiare denir. Açık istiare ve […]

 • İlk insanların hayat tarzı nasıldı ve geçim kaynakları neydi?

  İnsanın hayat tarzı avcılık ve besin toplayıcılığı şeklinde başlamıştır. İnsanoğlu, besin kaynakları bulabilmek için yer değiştirmek zorunda kalmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*