Tarih Bilgi Bankası

Yazılı belgelere dayanan Türk tarihi ve Hunlar

Yazılı belgelere dayanan Türk tarihi bulgularına dayanarak Türk Tarihi’nin  Hunlar ile başladığı düşünülmektedir.

Çin yıllıklarında yer alan kayıtlarına göre, Hunlar; M.Ö 318 yılında devletler arası mücadelelerde adından bahsettirmeye başlamıştır. Hunlar, dört Çin beyliği (Han, Chao, Wei, Ch’u) ile bir ittifak kurarak, diğer bir Çin beyliği olan Ch’in’e (Çin) saldırmışlardır.

Hunlar, M.Ö. IV. yüzyılın sonlarından itibaren devletler arası ilişkilerde yerini almıştır ve döneminin güçlü bir devleti olmuştur. Hun Devleti’nin merkezi Orhun ve Selenga nehirlerinin kaynak havzası olan Ötükendi.

Hun adı, Çin Yıllıklarında “Hsiung-nu” olarak geçmektedir. “Hsiung-nu” sözü de, Türkçe “Kun” veya “Kün” (Hun) kelimesinin (kavim, halk, topluluk) anlamına Çince söylenişi idi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir