Kelam 1 Bilgi Bankası

Vâcib li-zâtihîn özellikleri nedir?

Vâcib li-zâtihî șu özellikleri tașır:

  1. Vâcibin varlığından önce yokluk düşünülemez. Ne kadar geriye gidilirse gidilsin, vâcibin olmadığı bir an yoktur. Yani
    vâcib, ezelîdir. Sonradan meydana gelmiş değildir.
  2. Ezelî olan zâtın ebedî olması da zorunludur; vâcibin sonu yoktur. Ezelîlik, zorunlu olarak ebedî olmayı gerektirir. Vâcib varlık, varlığını bașka bir sebebe ve varlığa borçlu olmadığı için, bu sebebin ortadan kalkması ile, vâcibin varlığının sona ermesi düşünülemez.
  3. Vâcib varlık, atomlardan, parçalardan, şekillerden meydana gelmiş, cisme ait diğer özellikleri taşıyan bileşik bir varlık değildir; mutlaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir