AÖL Tarih 1 Online Test
2X2 Edebiyat Üniversite Hazırlık, TYT Türkçe

“TYT TÜRKÇE – SÖZCÜKTE ANLAM” (TEST)

Üniversite Hazırlık – TYT Türkçe Sözcükte Anlam Konusu 2×2 yöntemiyle öğrenme testi.

1. "Sözlük hazırlamanın en güç yanı sözcükleri anlam kayganlığından kurtarma, onları belli bir yere oturtmadır. Bu da ancak Samuel Butler’in dediği gibi onların belirsiz yanlarını söz duvarla­rıyla kuşatmakla gerçekleşebilir." Bu cümledeki altı çizili sözle, sözcüklere yönelik olarak ne yapıldığı anlatılmıştır?

Correct! Wrong!

2. "Depremde evde değildik. Eve gelince gördük ki dolaplar, kitaplıklar devrilmiş; binlerce kitap yerlerde. Şimdi o kitaplar ne olacak? “Canını kurtarmışsın, yetmez mi?” demeyin. Kitaplar da insanın canı gibi. Birine bile zarar gelse içimden bir şeyler kopar." Bu parçada geçen “içinden bir şeyler kop­mak” sözüyle anlatılmak istenen, aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcükler anlamca birbirine en yakındır?

Correct! Wrong!

4. "Bu romanında yazar, İstanbul sokaklarının artık tarihe karışmış o eski görünümlerini şiirli bir dille yeniden kuruyor. Kahramanlarına sıcak bir sevgiyle, onların insani yanlarını araştırarak yaklaşıyor. Onları derinlemesine kavramaya çalışıyor; aralarındaki farkı ortaya koyuyor. Daha doğrusu kişilerin iç dünyalarındaki düğümleri iyi yakalıyor." Bu parçada “kişilerin iç dünyalarındaki düğümleri iyi yakalamak” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

5. Ardahan Kalesi’nin yanı başındaki bu eski mahalle, kentin tarihsel çekirdeğini oluşturuyor. Bu cümledeki “kentin tarihsel çekirdeğini oluşturmak” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

6. Bir yazar için hiç kimseye benzememek bir amaçtır fakat bunun, yazdıklarının hiçbir şeve benzememesi gibi bir sakıncası vardır. Bu cümledeki altı çizili sözlerin yerine, aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getiri­lirse cümlenin anlamı değişmez?

Correct! Wrong!

7. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yansıma sözcük kullanılmamıştır?

Correct! Wrong!

8. Aşağıdakilerin hangisinde abartma yoktur?

Correct! Wrong!

9. “Kuyruk” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde yan anlamda kullanılmıştır?

Correct! Wrong!

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde somutluma yoktur?

Correct! Wrong!

11. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangi­sinde özelden genele doğru gidilmiştir?

Correct! Wrong!

12. Aşağıda kullanılan deyimlerden hangisinin açıklaması yanlış yapılmıştır?

Correct! Wrong!

13. Aşağıdaki deyimlerden hangisi mecaz anlamlı değildir?

Correct! Wrong!

14. Aşağıdaki ikilemelerden hangisi oluşum yönünden ötekilerden farklıdır?

Correct! Wrong!

15. Aşağıdakilerden hangisinde somut bir addan türeyip somut bir adı niteleyen bir sözcük kullanılmıştır?

Correct! Wrong!

16. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi nicel bir an­lam taşımaktadır?

Correct! Wrong!

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme yanlış yazılmıştır ?

Correct! Wrong!

18. "Kokmak" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamında kullanılmıştır?

Correct! Wrong!

19. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır ?

Correct! Wrong!

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yay ayraç içerisinde gösterilen kelimeler arasında seşteşlik ilişkisi yoktur ?

Correct! Wrong!

"TYT TÜRKÇE - SÖZCÜKTE ANLAM" (TEST)
Başarılı
Başarılı
Testi Tekrar Et
Testi Tekrar Et
Konuyu tekrar çalış
Konuyu tekrar çalış

Share your Results:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir