AÖL Tarih 1 Online Test
2X2 Edebiyat Üniversite Hazırlık, TYT Türkçe

TYT TÜRKÇE – CÜMLEDE ANLAM (TEST)

1. Aşağıdaki dizelerin hangisinde yargı, gerekçesiyle birlikte verilmiştir?

Correct! Wrong!

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir “sezgi, tahmin” söz konusu değildir?

Correct! Wrong!

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kimseye duyurmadan, gizli olarak” anlamı vardır?

Correct! Wrong!

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde koşul anlam yoktur?

Correct! Wrong!

5. "Ben bir insanı giysisiyle karşılar, aklıyla uğurlarım." Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca en yakındır?

Correct! Wrong!

6. Yahya Kemal: “Şiir, düşünceyi duygu haline getirinceye kadar yoğurmaktadır.” der. Ozanın, bu sözüyle anlatmak istediği düşünceyi içeren cümle aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

7. "Bir yazarın çocukluğu, o yazarın banka hesabıdır." Bu cümlede öne sürülen görüş aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

8. "Yalnızca güneşli günlerde yürüyen kişi, amacına ulaşamaz." Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede anlatılmak istenene anlamca en yakındır?

Correct! Wrong!

9. Aşağıdakilerin hangisinde bir “yakınma” vardır?

Correct! Wrong!

10. "Çağdan çağa yargılar değişiyor; bir süre gölgede kalan, yanlış anlaşılan bir yazar, gün geliyor bir edebiyat hazinesi gibi insanlığı etkiliyor." Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca en yakındır?

Correct! Wrong!

11. “Konuyu oldukça genel yönleriyle ele almışsınız.” cümlesinin, anlamca yerini tutabilecek en uygun cümle aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

12. "I) Kimi kez de gökyüzü bulutlanır; sözcükleri duygusal değerlerinden soyan, kuru, bilgilendirmeye yönelik söyleyiş öne çıkar. (II) Bu söyleyiş son şiirlerinde kendini belli eder daha çok." Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde “öğretici” şiire olumsuz bir bakış sezilmektedir ?

Correct! Wrong!

13. Aşağıdakilerin hangisinde soru, cümlede bildirilen eylemi yapanı bulmaya yöneliktir?

Correct! Wrong!

14. “Bu durum, her ulusun edebiyatını karşılaştırmalı bir …….. ele almayı zorunlu kılar.” Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere getirilebilecek en uygun sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

15. Aşağıdakilerin hangisi bir varsayımı ifade etmektedir?

Correct! Wrong!

16. Eleştirmenlerin, “O, her şeyden, en önemsiz bir fıkradan, bir cümleden, iyi bir öykü, koca bir roman çıkarabilir.” diye söz ettiği bir yazar için aşağıdakilerden hangisi doğru olabilir?

Correct! Wrong!

17. “Yol ile giden yorulmaz.” atasözünde geçen “yol” sözcüğü, aşağıdaki kullanımlarından hangisiyle -anlamca- özdeştir?

Correct! Wrong!

18. "Önemli olan okuduğumuz kitapların sayısı değil, ..." Bu cümlede boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

Correct! Wrong!

19. "Sanat, toplumdaki bireylerin çoğunluğunu dikkate alarak onların çizgisine inmemeli, tersine hep biraz önden gitmelidir." Bu cümlede sanatla ilgili olarak vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ötekilerden farklı bir düşünce dile getirilmiştir?

Correct! Wrong!

TYT TÜRKÇE - CÜMLEDE ANLAM (TEST)
Tebrikler, başardınız.
Tebrikler, başardınız.
Konuyu tekrar ediniz.
Konu tekrarı yapın... https://acikoku.com/tyt-turkce-cumlede-anlam-test/

Share your Results:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir