“Türkülerde kalıp” nedir?

Türküler hece ölçüsünün her kalıbıyla söylenir.
Genellikle yedili, sekizli ve on birli hece kalıpları kullanılır.

Random Posts

 • Pozitivizmin Temel Yaklaşımları Nedir?

  Pozitivizmin Temel Yaklaşımları: Bilimsel bilgi tek geçerli bilgidir. Bilginin mümkün olan yegâne nesnesi olgulardır; metafizik ve teolojik düşünceler olgusal karşılığı […]

 • Antlaşma nedir?

  İki ya da daha çok devlet arasında yapılan bağlayıcı yazılı sözleşmeye antlaşma denir.

 • Kişilik Nedir?

  Bir insanı başkalarından ayıran, bireyin iç ve dış çevresine uyum sağlamak için geliştirdiği duygu, düşünce ve davranış özelliklerinin tutarlı olduğu, […]

 • Kelam ilminin temel konuları nedir?

  Kelam ilminin üç temel konusu vardır: Tevhid Nübüvvet Ahiret

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*