AÖL Tarih 1 Online Test
2X2 Edebiyat Üniversite Hazırlık

Türkçe – Yazım ve İmla Kuralları

2X2 Etkin Öğrenme Modeliyle Türkçe – Yazım ve İmla Kuralları

1. “Gökbilim ve coğrafya ile ilgili konuların anlatımında, dünya ile öteki gezegen adları, güneş ve ay sözcükleri büyük harfle yazılır.” Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uyulmuştur?

Correct! Wrong!

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yazım (imla) yanlışı vardır?

Correct! Wrong!

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?

Correct! Wrong!

4. Aşağıdakilerin hangisinde “kısa çizgi”(-) kullanılmaz?

Correct! Wrong!

5. Kar, yılın ilk karı ( ) Belliydi yağacağı, kaç gündür neydi o soğuklar öyle ( ) Yukarıda parantezle belirtilen yerlere sırayla, aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri getirilmelidir?

Correct! Wrong!

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözün yazımı yanlıştır?

Correct! Wrong!

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, parantezle ( ) belirtilen yere iki nokta ( : ) konulmalıdır?

Correct! Wrong!

8. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

Correct! Wrong!

9. Yer adlarında ilk isimden sonra gelen ikinci isim özel isme dâhil ise ve ikisi birden kastedilen kavramı karşılıyorsa, ikinci isim de büyük harfle başlar. Bu kurala göre, aşağıdaki cümlelerde altı çizili bölümlerden hangisinin yazımı yanlıştır?

Correct! Wrong!

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "ki" lerin yazımı ile ilgili bir yazım yanlışı vardır?

Correct! Wrong!

11. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

Correct! Wrong!

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

Correct! Wrong!

13. Aşağıdakilerden hangisi yazım ve noktalama yönünden doğrudur?

Correct! Wrong!

14. İnsan bir şeye inandımı onu başkasınada inandırmayı bir borç bilir, kolay inandırmak için de anlattığına dilediği gibi yön verir, bir şeyler katmaktan çekinmez. Yukarıdaki parçada kaç yazım yanlışı vardır?

Correct! Wrong!

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

Correct! Wrong!

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

Correct! Wrong!

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

Correct! Wrong!

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün yazımı yanlıştır?

Correct! Wrong!

19. “Ek olan -ki kendinden önceki kelimeye bitişik yazılır ve ünlü uyumlarına uymaz. Bağlaç olan ki ayrı bir kelimedir. Kendinden önce ve sonra gelen cümleleri bağlar ve ayrı yazılır.” Bu kurala göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde ki’nin yazımı (imlası) yanlıştır?

Correct! Wrong!

20. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?

Correct! Wrong!

2X2 Etkin Öğrenme Modeliyle Türkçe - Yazım ve İmla Kuralları
Çok iyi
Çok iyi sonuç...
Kısa Bir Tekrar
Kısa bir tekrar iyi olur.
Tekrar
Konuyu tekrar edin.

Share your Results:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir