TÜRK TARİHİNDE İLKLER – TÜRK-İSLAM TARİHİ

Türk İslam tarihinde yaşanan ilkler konusu

 • İlk Türk-İslam Sentezi → Karahanlı Devleti
 • İlk Türk-İslam Eseri → Kutadgu Bilig, Yusuf Has Hacip yazdı. (Karahanlılar)
 • İlk Türkçeyi resmi dil yapan → Karahanlılar
 • İlk Türk Posta Teşkilatı → Karahanlılar
 • İlk kervansaray (ribat) → Karahanlılar
 • İlk “Sultan” ünvanı → Gazneli Mahmut
 • İlk Hindistan’a İslamiyeti yayan → Gazneli Mahmut
 • İlk devşirme sistemi → Gazneli Devletinde, (Guleman Ordusu)
 • İlk medrese → Gazne Devletinde Nişabur Medresesi
 • İlk İkta sistemi →Büyük Selçuklu Devleti Vezir Nizamülmülk tarafından uygulandı
 • Büyük Selçuklularda Melik eğitmenlerine “Atabey” denir
 • Büyük Selçuklularda ordu komutanına “Subaşı” denir
 • Nizamiye Medreseleri Büyük Selçuklular Döneminde Vezir Nizamülmülk tarafından yaptırıldı. (İlk Üniversite)
 • İlk Türk Divanı → Büyük Selçuklular
 • İlk Anadolu’nun Türkleşmesi → Büyük Selçuklu Devleti (1071 Malazgirt Zaferi)
 • İlk Merkeziyetçi sistem → Büyük Selçuklu Devleti
 • İlk kümbet tarzı mezar → Büyük Selçuklular

Random Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*