Türk edebiyatında fabl türünün ilk örneği kime aittir?

Türk edebiyatında fabl türünün ilk örneği Şeyhî tarafından “Harname” (15. yüzyıl) adlı eseri ile verilmiştir. Mevlânâ’nın
Mesnevi’sinde de fabl türüne örnek olabilecek hikâyeler mevcuttur. Batılı anlamda ilk fabl
örnekleri ise Şinasi tarafından Tanzimat Dönemi’nde verilmiştir.

Random Posts

  • “Kafiye Şemaları” nedir?

    Mısraların son seslerine bakılarak bir dörtlüğün kafiye şeması anlaşılır. Kafiye şemalarının, mısraların son seslerindeki düzene göre çeşitleri: Düz Kafiye: aaaa, aaab, […]

  • “Sıfat tamlaması” önemli uyarılar

    Uyarı: Sıfat ve zarfların anlamlarını, miktar ve derece bakımından tamamlayan zarfların meydana getirdiği kelime grupları da birer sıfat tamlamasıdır. çok […]

  • Faraday nedir?

    Faraday: 1 mol yani 6.1023 tane elektronun taşıdığı yük olup 965.000 C’dur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*