“Türk Edebiyatı-İlk İslami ürünler” nedir?

İlk İslami ürünler; Kutadgu Bilig (11. yy.), Divan-ı Lügati’t Türk (11.yy.), Atabet’ül
Hakayık, Divan-ı Hikmet (12.yy).

Random Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*