AÖL Tarih 1 Online Test
Türk Dili ve Edebiyatı 8 (Seçmeli 4)

AÖL Seçmeli türk dili ve edebiyatı 4 online test

AÖL Seçmeli türk dili ve edebiyatı 4 online test

1. Aşağıdakilerden hangisi "Modernizmi Esas Alan Sanatçılar" arasında sayılamaz?

Correct! Wrong!

2. "Kuyucaklı Yusuf" romanının yazarı kimdir?

Correct! Wrong!

3. Aşağıdakilerden hangisi postmodernist anlayışla yazılmıştır?

Correct! Wrong!

4. Türk edebiyatında biyografik roman türünde yazılan ilk eser hangisidir?

Correct! Wrong!

5. Cengiz Dağcı romanlarında hangi konuyu ele alır?

Correct! Wrong!

6. Aşağıdakileden hangisi "realizm ve natüralizm" roman türünün temsilcilerindendir?

Correct! Wrong!

7. "Toplumdaki çarpık adalet anlayışını Raskolnikov karakteriyle irdeleyen; kötülüğü ve kötülük sonucu insan vicdanının yaşadığı azapların her türlü hukuki cezadan daha etkin olduğunu anlatan romandır." ifadesiyle tanımlanan eserin hangisidir?

Correct! Wrong!

8. Yarı şaka ( ) yarı ciddi ( ) sertçe tekrarladım ( ) ( ) Byzantion Ali ( ) Byzantion ( ) ( ) Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?

Correct! Wrong!

9. “Bir Pazar Günü” adlı oyununda Ahmet Kutsi Tecer eserinde hangi konuyu işlemiştir?

Correct! Wrong!

10. Keşanlı Ali Destanı eseri kime aittir?

Correct! Wrong!

11. Aşağıdaki Yazar-Eser eşleşmelerinden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

12. Aşağıdakilerden hangisi "deneme yazarı" değildir?

Correct! Wrong!

13. Dünyada deneme türünün ilk örneğini kim vermiştir?

Correct! Wrong!

14. Türk edebiyatında ilk deneme türü eser ne zaman yazılmıştır?

Correct! Wrong!

15. Aşağıdaki eserlerden hangisi türü bakımından diğerlerinden farklıdır?

Correct! Wrong!

16. Sanat, bilim, edebiyat ya da başka alanlarda ünlenmiş bir kişi kendi hayatını kendi ağzından anlatırsa, yani oturup yazarsa buna —- denir. Bu tür yazılarda her şeyi anlatanın ağzından öğreniriz, bu nedenle de özneldir. Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Correct! Wrong!

17. Bundan elli yıl önce benimsenen Latin harflerinin okuma-yazmayı çok kolaylaştırdığı yadsınamaz bir gerçektir. Bu kolaylığın neden ileri geldiği, teknik incelikleriyle bundan önce birkaç kez anlatılmıştı. Bu ellinci yıl dönümünde de elbette yine üzerinde durulup bu bakımdan yeni açıklamalar yapılacaktır. Biz ise konuyu başka bir bakımdan ele alarak Harf Devrimi'ni, bilim ışığında tarihsel bağlamı içindeki anlamı yönünden aydınlatmaya çalışacağız. Yukarıdaki parça aşağıdaki yazı türlerinin hangisinin girişinden alınmış olabilir?

Correct! Wrong!

18. Bir kişinin baştan sona tüm hayatının anlatıldığı yazılara —- denir. Yazar eğer kendi hayatını anlatıyorsa o zaman bu yazılara —- denmektedir. Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Correct! Wrong!

19. 1. Bir topluluğu, bir amaca yöneltmek için söylenen, coşkun ve etkili sözlerden oluşan konuşmaya verilen addır. Özellikle askerlik, din, politika, sanat, bilim ve hukuk konularında gelişmiştir. Atatürk'ün Nutuk adlı eseri bu türün en önemli örneğidir. Bu parçada tanıtılan tür, aşağıdakilerin hangisidir?

Correct! Wrong!

20. Aşağıdakilerin hangisi bir söylev konusu niteliği taşımaz?

Correct! Wrong!

5 thoughts on “AÖL Seçmeli türk dili ve edebiyatı 4 online test

    1. Merhaba Mustafa Bey, Bildiğiniz gibi bu yıl geç tarihte AÖL müfredat değişikliği oldu. Bu süreçte mümkün olduğunca içerik yetiştirmeye çalıştık. . dönem için isteklerinizi daha fazla karşılayacağımızı bilmenizi isterim. Başarılar dilerim…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir