AÖL Tarih 1 Online Test
Türk Dili ve Edebiyatı 7 (Seçmeli 3)

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 7 (SEÇMELİ 3) TEST

1. Aşağıdakilerden hangisi Edebiyat ve Felsefe'nin farklılıklarından biri değildir?

Correct! Wrong!

2. Edebî eserlerdeki psikolojik unsurların tespit edilmesi ve edebî eserlerin bu bilim dallarının verileriyle incelenmesi ilk defa kim tarafından yapılmıştır?

Correct! Wrong!

3. Edebiyat bilimci Berna Moran’a göre bir edebî eser incelenirken dikkate alınması gerekenler nedir?

Correct! Wrong!

4. "Edebiyat en çok ---- ve ---- ile iç içe olmuştur. Bunun en önemli sebebi sözün ahenk ve betimleme ile olan sıkı münasebetidir." Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi en uygun olur?

Correct! Wrong!

5. Edebiyat adamları eserlerini belli bir kültür çerçevesinde ifade eder. Buna karşılık eserlerinde dile getirdikleri ile bir dönemin kültürü üzerinde belirli bir rol oynarlar. Bu metin edebiyatın hangi bilimsel alanla olan ilişkisini vurgulamaktadır?

Correct! Wrong!

6. Aşağıdaki metin türlerinden hangisinin yazılış amacı edebî bir heyecan uyandırmak, estetik zevk ve anlayış kazandırmak değildir?

Correct! Wrong!

7. Gerçeklerin ağırlığından uzaklaşmak için elimizde sanat var… Sanat nasıl mı doğar? Bilgiye karşı bir deva, bilime karşı bir panzehir olarak doğar. Yaşam, ancak sanatın yanıltmaları sayesinde yaşanabilir hâle gelir. Bu metinde sanatın hangi özelliği vurgulanmaktadır?

Correct! Wrong!

8. Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için ... konur. İfadesinde boşluğa ne yazılmalıdır?

Correct! Wrong!

9. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım hatası vardır?

Correct! Wrong!

10. Aşağıdakilerden hangisi metinlerin sınıflandırılmasında kullanılan ölçütlerden biri değildir?

Correct! Wrong!

11. "Hasta eskisi gibiydi. Zayıflamış, yüzü hummanın ateşiyle kızarmıştı. Dudaklar çatlak ve gergindi; zaman zaman diliyle onları ıslatmaya çalışıyordu. Artık eski İhsan değildi; belki onun bir hatırası olmaya doğru gidiyordu.O kadar ki onu böyle görmek, mukadder olanı yolun yarısında karşılamaya benziyordu." Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Correct! Wrong!

12. Aşağıdaki parçalardan hangisi gözlemci anlatıcının bakış açısıyla söylenmiştir?

Correct! Wrong!

13. “Uykumu aldığım zaman kendimi çok hafif hissediyorum.” Bu cümledeki koyu yazılmış sözcüğün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş sesli(sesteş) sözcük yer almıştır?

Correct! Wrong!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir