AÖL Tarih 1 Online Test
Türk Dili ve Edebiyatı 5 (Seçmeli 1)

AÖL Türk Dili ve Edebiyatı 5 (Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 1) Online Test

AÖL Türk Dili ve Edebiyatı 5 (Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 1) Online Test ile sınava kolayca hazırlanabilirsiniz…

1. Edebiyat aşağıdaki bilimlerden hangisinin içerisinde yer alır?

Correct! Wrong!

2. Diğer sanat eserleri gibi edebî eserler de dış dünyada var olan nesnelerden, yaşanmış olaylardan ve yaşanacaklardan hareketle sanatçı tarafından meydana getirilen kurgudur. Bu kurguda insanlığın her türlü birikimi malzeme olarak kullanılır. Ayrıca gerçeklikle ilgili tasarı, düşünce ve isteklerden de yararlanabilir. Yukarıdaki parçada aşağıdakilerden hangisi üzerinde durulmaktadır?

Correct! Wrong!

3. Edebiyat araştırmalarının aşağıdaki bilim dallarından hangisi ile ilişkisi yoktur?

Correct! Wrong!

4. I. Edebiyat, duygu, düşünce ve hayallerin söz ya da yazıyla güzel ve etkili bir üslupla anlatılmasıdır. II. Dil, insanların meramlarını anlatmak için kullandıkları bir sesli işaret sistemidir. III. Güzel sanatlar, edebiyat, müzik, resim, heykel, mimarlık gibi insanda coşku ve hayranlık uyandıran sanatların genel adıdır. IV. Edebî metin, gerçek dünya ile ilgili olma yan hayali metinlerin genel adıdır. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı varıdır?

Correct! Wrong!

5. I. 19. yy.'ın ikinci yarısında Fransa'da klasisiz­me tepki olarak çıkan bir edebiyat akımıdır. II. Konu gerçeklerden alınır, olay ve kişiler ya­şayan kişilerin benzeridir. III. Betimlemeler, yazarın gözüyle yapılmaz, kahramanın gözüyle yapılır. IV. His ve hayale kapılmadan toplum gerçekle­rini olduğu gibi yansıtır. Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangi­sinde, realizm hakkında yanlış bilgi veril­miştir?

Correct! Wrong!

6. Aşağıdakilerden hangisi farklı bir akımın temsilcisidir?

Correct! Wrong!

7. Aşağıdakilerden hangisi, natüralizmin Türk edebiyatındaki temsilcilerinden biridir?

Correct! Wrong!

8. Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat döneminde Türk toplumunda tartışılan fikirlerden biri değildir?

Correct! Wrong!

9. Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat akımı çerçevesinde eser veren sanatçılardan biri değildir?

Correct! Wrong!

10. Aşağıda verilenlerden hangisi, Necip Fazıl Kısakürek’in şiir anlayışı ile örtüşmemektedir?

Correct! Wrong!

11. Bence şiir bir şekil meselesidir. Şekil her şeyden evvel dilin vezin ve kafiye ile yoğrulmasıdır. Vezin, kafiye ve şiire ait diğer kurallar, yavaş yavaş kişisel bir teknik hâline gelir. Bu sayede dile önce kendi sesimiz ve biraz da benliğimiz, iç hayatımız, tecrübelerimiz girer. Bütün mesele dili, kendi sesimiz yapmaktır. Aşağıdakilerden hangisi bu şiir anlayışıyla eser vermiş olamaz?

Correct! Wrong!

12. I. Yusuf Ziya Ortaç II. Halit Fahri Ozansoy III. Ziya Osman Saba IV. Faruk Nafiz Çamlıbel Hangisi farklı bir edebi topluluk anlayışına bağlıdır?

Correct! Wrong!

13. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışı vardır?

Correct! Wrong!

14. Aşağıdaki dizelerin hangisinde tam uyak yoktur?

Correct! Wrong!

10 thoughts on “AÖL Türk Dili ve Edebiyatı 5 (Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 1) Online Test

    1. Sayın admin daha önceleri çözdüğümüz testlerde yanlış şıklarda kırmızı, doğru şıklarda yeşil ışık yanıyordu şimdi bütün şıklarda sarı ışık yanıyor cevabın doğruluğunu nasıl anlayacağız?

  1. Merhaba biraz inceledim ve faydalı buldum. Uygulama olarak yok galiba öyle olsa daha da güzel olur bence. Ana ekranda yakıştıramadım bir de

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir