TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 3 -3. ÜNİTE KONU TESTİ (YENİ MÜFREDAT)

1. Aşağıdakilerin hangisinde İslamiyet öncesi döneme ait türler bir arada verilmiştir?

Correct! Wrong!

2. Aşağıdakilerden hangisi, İslam öncesi Türk edebiyatı nazım türlerinin ortak özelliklerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

3. Aşağıdakilerden hangisi Uygur Dönemi eserlerindendir?

Correct! Wrong!

4. Aşağıdakilerden hangisi Dede Korkut Hikâyeleri’nin özelliklerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

5. I. Konular halkın yaşantısından alınır. II. En çok kullanılan nazım türü şarkıdır. III. Süsten uzak, yalın bir dili vardır. IV. Hece ölçüsü kullanılır. Numaralanmış cümlelerden hangisi halk edebiyatının özelliklerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

6. Aşağıdakilerden hangisi dinî-tasavvufi halk edebiyatıyla ilgili yanlış bir bilgidir?

Correct! Wrong!

7. On birli hece ölçüsüyle yazılır. Dörtlük sayısı üç ile beş arasındadır. Âşık edebiyatının en çok kullanılan nazım biçimidir. “Taşlama, koçaklama, güzelleme, ağıt” gibi türleri vardır. Divan edebiyatında konu bakımından karşılığı gazeldir. Uyak düzeni “abab, cccb, dddb…” şeklindedir. Yukarıda sözü edilen nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

8. Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatının özelliklerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

9. Türk edebiyatına ait bir nazım şeklidir. Bu nazım şeklini divan edebiyatına Türkler kazandırmışlardır. Genellikle üç ile beş dörtlükten oluşan bu türde aşk ve sevgilinin güzelliğinden söz edilir. Bu parçada sözü edilen nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

10. Türküde kavuştak olarak adlandırılan bölüme şarkıda ne ad verilir?

Correct! Wrong!

11. Aşağıdakilerden hangisinde anonim halk edebiyatı nazım şekilleri bir arada verilmiştir?

Correct! Wrong!

12. (I) Kasidenin girişi ve şiir yönünün en ağır basan bölümüne teşbib, (II) kasidenin nesip bölümünden methiye bölümüne geçerken söylenen beyit veya beyitlere miyan, (III) kasidenin sunulduğu kişinin övüldüğü bölüme methiye, (IV) kaside şairinin kendini övdüğü bölüme fahriye denir. Yukarıdaki parçada numaralanmış ifadelerin hangisinde yanlış bilgi verilmiştir?

Correct! Wrong!

13. Aşağıdakilerin hangisinde tamlayanla tamlanan arasına bir sıfat girmiştir?

Correct! Wrong!

14. Aşağıdakilerin hangisinde “ve” bağlacı tamlayanları bağlamıştır?

Correct! Wrong!

TEBRİKLER, ÖZETİN SONUNA GELDİNİZ.

İLETİŞİM KANALI OLARAK FACEBOOK GRUBUMUZU KULLANABİLİRSİNİZ.

Random Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*