AÖL Tarih 1 Online Test
Türk Dili ve Edebiyatı 3

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 3 -2. ÜNİTE KONU TESTİ (YENİ MÜFREDAT)

1. Aşağıdakilerden hangisi halk hikâyelerinin özelliklerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

2. Dede Korkut Hikâyeleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Correct! Wrong!

3. (I) Ömer Seyfettin Türk edebiyatında modern hikâyeciliğin ve Millî Edebiyat akımının en önemli temsilcilerindendir. (II) Eserlerinde çoğunlukla Arapça ve Farsça kelimeleri tercih eder. (III) Maupassant tarzı hikâye tekniğini kullanır. (IV) Ömer Seyfettin’in hikâyelerinde ilk göze çarpan özellik temalardaki genişliktir. Yukarıdaki metinde numaralanmış cümlelerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

Correct! Wrong!

4- “Dirse Han evine geldi. Çağırıp hatununa söyler, görelim ne söyler? Deyiş der: Beri gel başımın bahtı evimin tahtı Evden çıkıp yürüyünce servi boylum Topuğunda sarmaşınca kara saçlım Kurulu yaya benzer çatma kaşlım Çi badem sığmayan dar ağızlım Kavunum yemişim düvleğim Görüyor musun neler oldu” Bu parçanın dil ve anlatımıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

5. 15. yüzyılda yazıya geçirildiği bilinen bu eser on iki hikâyeden oluşur. Halkın karakterini ve hayat tarzını yansıtan bu hikâyelerde gelişmiş ve yer yer şiirleşmiş bir dil vardır. Bazı kahramanları olağanüstü özelliklere sahiptir, bu yönüyle destanlara benzer. Eserin nesir kısmında secilere, nazım kısmında da aliterasyonlara çokça yer verilmiştir. Bu parçada tanıtılan eser aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

6. Bu dönem hikâyelerinin ortak özellikleri; ülke sorunlarına ağırlık vermek, bunların üstesinden gelebilecek kahramanlar ve düşünceler geliştirmek, betimleme ve çözümlemede gerçekçiliğe doğru gitmektir. Teknik yönden başarılı hikâyeler yazılmıştır. Yukarıda özellikleri verilen edebiyat dönemi aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

7. Muhsin Çelebi Türkçe olarak bağırdıkça Türkçe bilmeyen şah kızıyor, sararıyor, morarıyor, elinde heyecandan açamadığı mektup tir tir titriyordu... Tahtının arkasındaki cellatlar kılıçlarını çekmişlerdi. Muhsin Çelebi bağırdı, çağırdı. Danışmanlar, vezirler, cellatlar, savaşçılar hükümdarlarının sabrına, buna dayanmasına şaşıyorlardı. Hatta içlerinden birkaçı mırıldanmaya başladı. Muhsin Çelebi sözünü bitirince izin filan istemedi, kalktı. Kapıya doğru yürüdü. Şah İsmail taş kesilmişti. Çaldıran’da kırılacak olan gururu, bugün bu tek Türk’ün ateş bakışları altında erimişti. Ömer Seyfettin’in “Pembe İncili Kaftan” adlı hikâyesinden alınan bu parça için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Correct! Wrong!

8. Aşağıda verilenlerden hangisi Sami Paşazade Sezai’nin hikâye türündeki bir eseridir?

Correct! Wrong!

9. ---------- türüne bugünkü anlamda ilk edebî kimlik kazandıran İtalyan yazar Boccacio’dur. 16. yy.da yazdığı “Decameron” adlı eseriyle bu türün ilk örneğini vermiştir. 18. yy. da Voltaire’in geliştirdiği bu tür Rönesans’ın etkisiyle, 19. yy.da edebiyatın en yaygın türlerinden olmuştur. Alphonse Daudet ve Guy de Maupassant gibi Fransız yazarlar bu türün güzel örneklerini ortaya koymuşlardır. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki türlerden hangisi getirilmelidir?

Correct! Wrong!

10. Gülşehrî ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Correct! Wrong!

11. Fransız sanatçı Alphonse Daudet’den esinlenerek yazdığı kısa hikâyelerle Türk edebiyatında Batılı anlamda ilk hikâye örneklerini yazmıştır. (I) İlk romanı olan ve kendisine büyük ün sağlayan “Sergüzeşt”, Türk edebiyatında romantizmden gerçekçiliğe geçişin başarılı örneklerinden biri sayılır. (II) Hikâye ve romanlarında halkın içinden kahramanları kendi dilleri, çevreleri ve günlük yaşamlarıyla yansıtmıştır.(III) Hikâye ve romanlarında dönemine göre zayıf bir tekniğe sahiptir. (IV) Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

Correct! Wrong!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir