AÖL Tarih 1 Online Test
Türk Dili ve Edebiyatı 1

AÖL Türk Dili ve Edebiyatı 1 Test 3

1) Edebiyat Güzel Sanatlar Grubu İçerisinde Hangisiyle Aynı Grupta Sayılır?

Correct! Wrong!

2) Aşağılardan hangisi edebî metinlerin özelliklerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

3) Bir dilin tarih içerisinde bilinmeyen bir dönemde kendinden ayrılmış olup büyük farklılıklar gösteren kollarına denir. "Bu tanım aşağıdaki ifadelerden hangisine aittir?"

Correct! Wrong!

4) Aşağılardan hangisi öğretici metin türü değildir?

Correct! Wrong!

5) Güzel sanatlar”ı diğer eserlerden ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

6) Aşağıdakilerden hangisi hikayenin yapı unsurlarından biri değildir?

Correct! Wrong!

7) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hal eki almış sözcük yoktur?

Correct! Wrong!

8) Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili sözcüklerden hangisi birden fazla yapım eki almıştır?

Correct! Wrong!

9) Aşağıdakilerden hangisi somut isme örnek değildir?

Correct! Wrong!

10) 1. “Panjurları aralanmış pencereden ışık sızıyordu içeriye.” Yukarıdaki cümledeki altı çizili isimlerin özellikleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Correct! Wrong!

11) "……….. halk edebiyatında taşlama, divan edebiyatında hiciv adını alır." Örnekleri verilen şiir türü, aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

12) "Su değilim akam akam durulam / Acep binem aşk atına yorulam / Yusuf gibi Zelha’sına sarılam / Satar kend’özünü kul eyler imiş" Bu dörtlükteki uyak türünün özdeşi aşağıdaki dizelerin hangisinde vardır?

Correct! Wrong!

13) Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir imgeye yer verilmemiştir?

Correct! Wrong!

Türk Dili ve Edebiyatı 1 Ders Notları ve Testler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir