AÖL Tarih 1 Online Test
Türk Dili ve Edebiyatı 1

AÖL Türk Dili ve Edebiyatı 1 Test 2

1. Gerçek ya da gerçeğe yakın bir olayı aktaran kısa, düzyazı şeklindeki anlatılara ……………. denir. Kısa oluşu, yalın bir olay örgüsüne sahip olması, genellikle önemli bir olay ya da sahne aracılığıyla tek ve yoğun bir etki uyandırması ve az sayıda karaktere yer vermesiyle roman ve diğer anlatı türlerinden ayrılır. Yukarıda özellikleri verilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

2. Aşağıdakilerden hangisi hikâyenin özelliklerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

3. Aşağıdakilerden hangisi hikâyenin yapı unsurlarından biri değildir?

Correct! Wrong!

4. Kısm-ı Süflâsı kaba ve şişman, üst tarafı narin, fakat her hâlde gayet muntazam bir vücut... İnce uzun kaşlar, solgun ve asabi bir çehre, ciddî kadınlara has, meselâ muallime, rahibe gibi, bir hüsn-i lâtif, bir hüsn-i mahzun... Siyah gözleri altın bir gözlüğün camları arkasından daha fazla parlar gibi görünüyordu. Yukarıdaki hikâyede hangi anlatım biçiminden yararlanılmıştır?

Correct! Wrong!

5- Aşağıdaki hikâyede hangi anlatım tekniğinden yararlanılmıştır? — Ne yapıyordunuz? — Şey .. . Efendim .. . — Hoca efendi kekeliyordu. — Ne? — Şart etmiştim. — Ne demek? — Hapşıran için — Ne hapşıranı ? — Eşek hapşırdı. — Eşek mi hapşırdı?

Correct! Wrong!

6. O zaman gördü ki, küçük çocuk, memleketlisi minimini yavru ağlıyor... Sessizce, titreye titreye ağlıyor. Yanaklarından gözyaşları birbir arkasına, temiz vagon pencerelerindeki yağmur damlaları dışarının rengini, geçilen manzaraları içine alarak nasıl acele acele, sarsıla çarpışa dökülürse öyle, bağrının sarsıntılarıyla yerlerinden oynayarak, vuruşarak içlerinde güneşli mavi gök, pırıl pırıl akıyor. Yukarıdaki parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Correct! Wrong!

7. Sonradan deli olduğuna karar verilen bir adam plajın aynasını kırdı. Bu, insanı yemyeşil gösteren, altının sırı dökülmüş, camlaşmış aynanın, insanları çirkin göstermesine içerledi, diye tefsir ettiler. Hayır, ondan değil, evvelce aynacı imiş. İtalya’dan ayna ithal edermiş, sonra iflâs etmiş, az buçuk oynatmış, ayna görünce kırmamazlık edemezmiş diye uydurdular. İşin aslını bir ben biliyorum, bir de ayna. O halde aynayı kıran da sensin diyeceksiniz, bize numara yapıyorsun. Pek âlâ! Aynayı kıran benim. Deli olduğuma karar verildi. Ama zararsızmışım, pek zararsızmışım. Öcümü aynalardan alırmışım. Bunlar doğru değil! Doğrusu şu: Aynayı kırmamın hiç bir sebebi yoktur. Sebepsiz yere kırdım. Canım sıkıldı, eğlenmek için kırdım bile diyemem. Aşağıdakilerden hangisi bu hikâyenin bir durum hikâyesi olarak değerlendirilmesine kanıt olarak gösterilemez?

Correct! Wrong!

8. Aşağıdakilerden hangisi olay hikâyesi ile durum hikâyesi arasındaki farklardan değildir?

Correct! Wrong!

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel isim kullanılmamıştır?

Correct! Wrong!

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soyut isim kullanılmamıştır?

Correct! Wrong!

11- Numaralanmış cümlelerin hangisinde topluluk ismi yoktur? 11. I. Ormanı dolaştı, kurumuş ağaçları kesti. II. Köye yaklaşırken karşımıza bir sürü çıktı. III. Bu konuda ailesiyle aynı fikirdeydi. IV. Çocuklar sınıfın duvarlarını kirletmişlerdi

Correct! Wrong!

12. Beyaz atının üzerinde, tam karşımdan geçerken ben niye orada penceremdeydim? Bu parçada aşağıdaki isim çekim eklerinden hangisi yoktur?

Correct! Wrong!

13. Babamın eve çağırdığı kişilerden biri masaya yöneldi ve sandalyeye oturdu. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?

Correct! Wrong!

14. Mahmut ayakkabılarını giyinip evden çıktı. Yolda gözlüklerini unuttuğunu hatırladı. Bu parçada altı çizili kelimeler yapı bakımından sırasıyla hangi isim türlerini örneklemektedir?

Correct! Wrong!

15- Bu parçada geçen numaralanmış sözcüklerden hangisi türü bakımından diğerlerinden farklıdır? İçeriye küçük (I) odaya gittim, mor(II) gömleği çıkardım. Hep giydiğim soluk(III) elbiseyi(IV) giydim.

Correct! Wrong!

16- Çikolata renginde bir yaprak ( ) çağla bademi renkli bir keçi gördüm ( ) Birisi arkamdan ( ) ( )Hişt ( ) dedi. Bu parçada yay ayraçla belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilen noktalama işaretleri getirilmelidir?

Correct! Wrong!

17. Aşağıdakilerden hangisi “s unu” hazırlarken yapılması gerekenlerden biri değildir?

Correct! Wrong!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir