AÖL Tarih 1 Online Test
Türk Dili ve Edebiyatı 1

AÖL Türk Dili ve Edebiyatı 1 Test Çöz

1- Çocuklar okulda dilimizi Latin alfabesi ile yazıyor. (Türkiye Türkçesi) Uşaklar şkolada / okulda dilimizi Latin alfavitindä yazêr. (Gagavuzca) Uşaqlar mektebde dilimizi latin elifbası ile yazır. (Azerice) Bu cümlelerde aşağıdakilerden hangisi örneklenmiştir?

Correct! Wrong!

2- • Dil ürünü olan her türlü sözlü ve yazılı eser • Yalnız sanat gayesi ile meydana getirilen sözlü ve yazılı eserler • Söz ve yazı sanatını öğreten bilim dalı • Sözlü, yazılı dil ürünlerini meydana getirme işi • Edebî ürünlerin bağlı bulunduğu saha Bu cümlelerde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

3. Aşağıdakilerden hangisi ritmik sanat dallarından biri değildir?

Correct! Wrong!

4. Aşağıdaki sanat dallarından hangisi kullandığı malzeme ve teknik bakımından diğerlerinden farklıdır?

Correct! Wrong!

5. Fonetik sanatlardan biri olan (…); duygu, düşünce, istek ve hayallerin kelimelerle yazılı ya da sözlü olarak güzel ve etkili bir şekilde anlatılması sanatıdır. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Correct! Wrong!

6- Aşağıdaki sanatlar ikişerli gruplandırıldığında hangisi dışarıda kalır? • Resim • Sinema • Hat • Müzik • Opera

Correct! Wrong!

7. Aşağıdakilerden hangisi edebî metinlerin oluşmasında etkili olan bir unsur değildir?

Correct! Wrong!

8- Kanundur, beylik kul ile olur, kul hazine ile olur, hazine reaya ile olur, reaya adalet ile olur” demişsin. “Beyde hazine olmayınca Tebriz İlhanı’na, Moğol valilerine, Konya Sultanı’na yıllık vergiler, salgılar, armağanlar nerden gidecek?” diye sormuşsun. Arada başka korkunçlu sözler edilmiş… “Armağan da neymiş?” diyerek dikilmiş Dündar Bey, “Bildiğimiz haraçtır. Müslüman’ın haraç vermesi kitapta var mı? Biz bu Hisarı sultanın, Moğol’un arkalamasıyla mı kaptık, hayır, gazilerin çabalamasıyla vireledik. Sultan sultansa, biz de beyiz. Selçukluysa, biz de Gök Alp soyundanız. Aslında biz bu ülkeye onlardan önce geldik,” diye bağırmış. Bu parçada aşağıdaki bilim dallarının hangisinden yararlanılmıştır?

Correct! Wrong!

9- Edebî türler içinde roman, hikâye, tiyatro vb. türlerin çoğunlukla insan ilişkilerine yöneldiği bilinmektedir. İnsan topluluklarının yapısı, gelişmesi olaylar karşısında tepki ve tutumları ise bu bilim alanına girmektedir. Dolayısıyla edebiyat bize toplum hayatındaki dalgalanmaları, gelişme ve olgunlaşmayı göstermektedir. Bu parçada sözü edilen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

10- (I) Edebî bir metinde öncelikli amaç güzelliktir. (II) Bilimsel eserlerin öncelikli amacı ise bilgilendirmektir. (III) Bir edebî eserin değişik bilim dallarından faydalanması edebî esere bilimsel bir eser niteliği kazandırmaz. (IV) Çünkü edebî eserde kişisel yorumlar ve kurmaca söz konudur.

Correct! Wrong!

Numaralanmış cümlelerin hangisi bu parçanın ana düşüncesidir?

11. Aşağıdakilerden hangisi metin türlerinin sınıflandırılmasında kullanılan ölçütlerden biri değildir?

Correct! Wrong!

12- I. Toplumsal değişiklikler II. Gazetelerin yaygınlaşması III. Ekonomik gelişmeler IV. Matbaanın bulunması Numaralanmış sebeplerden hangi ikisi yeni edebî türlerin ortaya çıkmasında doğrudan etkili olmuştur?

Correct! Wrong!

13. Aşağıdakilerden hangisi göstermeye bağlı metinlerden biri değildir?

Correct! Wrong!

14. Aşağıdakilerden hangisinde edebî metinlerin özellikleriyle ilgili bir bilgi yanlışı vardır?

Correct! Wrong!

15. • Bilgi verme amaçlıdır. • Nesnel bilgilere yer verilir. • Terimler yoğun olarak kullanılır. • Söz sanatlarına başvurulmaz. Bu özellikleri taşıyan metin türü aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Correct! Wrong!

16. Bir yazıda konunun tanıtıldığı bölüm aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

17. Bir ulusun çağlar boyu oluşturduğu sözlü ve yazılı dil ürünlerini ve onların yazarlarını bilimsel bir yöntemle tarihi akış içinde inceleyen bilim dalına edebiyat tarihi denir. Edebiyat tarihi bir ulusun geçmişteki düşünce yapısını, dünya anlayışını, kültür ve uygarlık birikimini yeni kuşaklara aktarır. Böylece kuşaklar arasında köprü kurarak yeni kuşakların daha iyiyi, doğruyu, güzeli bulmalarına yardımcı olur. Bu parçada düşünceyi geliştirme yollarından hangisine başvurulmuştur?

Correct! Wrong!

18. Yazıda işlenecek görüşlerin ana hatlarıyla ele alındığı ön çalışmalardır. Bu cümlede bahsedilen yazma çalışmalarının hangi aşamasını oluşturur?

Correct! Wrong!

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?

Correct! Wrong!

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?

Correct! Wrong!

21. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin yazımıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır?

Correct! Wrong!

22- Rüya gibi bir yazdı. Yarattın hevesinle Her anını, her rengini, her şi’rini hazdan. Hâlâ doludur bahçeler en tatlı sesinle! Bir gün, bir uzak hatıra özlersen o yazdan. Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Correct! Wrong!

23- Okulda ders zili çaldıktan sonra Ömer’le Yavuz arasında şöyle bir konuşma geçer: Ömer: Merhaba arkadaşım, ders çıkışı ders çalışalım mı? Yavuz: Merhaba Ömer! Ders çıkışı küçük bir işim var, onu bitirdikten sonra saat altıda buluşup çalışalım. (I) Bu konuşmada gönderici Ömer, alıcı Yavuz’dur. (II) Konuşmanın iletisi “Ders çalışalım mı?”dır. (III) İletişim dille gerçekleştiği için kanal, yazılıdır. (IV) İletişimin gerçekleştiği bağlam okuldur. (V) Dönüt ise “Ders çıkışı küçük bir işim var, onu bitirdikten sonra saat altıda buluşup çalışalım.” ifadesidir. Yukarıdaki anlatımda kaç numaralı cümlede yanlışlık yapılmıştır?

Correct! Wrong!

24. Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olamaz?

Correct! Wrong!

25. Sevinç Çokum, önemli sayıdaki roman ve hikâyesinde millî kimlik kavramı üzerinde durmuştur. O, millî kimliği; dil, din, devlet, tarih, gelenek, görenek, sanat gibi unsurlardan meydana gelen değerler manzumesi olarak görmektedir. Türk dünyasına yönelik ilgisi bilinen Çokum, Kırım Türkleri aracılığıyla dünya üzerindeki tüm Türklerin vatan sevgisine de dikkat çekmektedir. Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Türk Dili ve Edebiyatı 1 Ders Notları ve Testler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir