“Türk Destanlarının Özellikleri” nedir?

Türk Destanlarının Özellikleri

• Çin, İran, Arap, Bizans ve Batı kaynaklarından derlenmiştir.
• Baksı, ozan, yırçı, şair adı verilen kişiler tarafından saz eşliğinde söylenir.
• Alp, bilge, kadın ve alp-eren tipleri görülür.
• Türk destanlarında “gök börü (bozkurt), ağaç, ışık, at, düş, kırklar, mağara ve pir”
motifleri kullanılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*