“Tevfik Fikret” kimdir, eserleri nedir?

Tevfik Fikret (1867-1915)
“Servetifünûn” hareketinin öncüsü olan sanatçı, aynı zamanda Batılılaşmayı savunan
bir düşünce adamıdır. Biçim ve özde Türk şiirine getirdiği yeniliklerle döneminin önde
gelen şairlerindendir. Batılı parnesyen ve romantiklerin etkisini taşıyan ilk şiirlerinde, karamsar
bir dünya görüşüyle bireysel duygularını dile getirdi. Yoksullara, ezilenlere karşı
acıma duygularıyla yaklaştığı toplumsal konulu şiirlerini, Sis’ten başlayarak yönetimin
eleştirildiği, kurtuluşun gençlerden, Batı’nın bilim ve tekniğinden beklendiği bir düşünce
şiiri izledi. Biçimdeyse ilk şiirlerinden başlayarak anlamın beyitte tamamlanması anlayışını
kırdı, dizeden yola çıkarak anlamı şiirin bütününe yaydı. Klasik şiirin müstezat biçimini,
değişik kullanışlarla serbest şiire yaklaştırdı. Şiirsel uyumu bozmadan düz yazıya
yakın bir söyleyişe ulaştı. Şiirini aruzla yazdı, ölümüne yakın yazdığı ve Şermin kitabında
topladığı 30 çocuk şiirinde heceyi kullandı.

Eserleri: Rübâb-ı Şikeste, Halûk’un Defteri, Rübabın Cevabı, Şermin (şiir)…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*