AÖL Tarih 1 Online Test
Tarih 2

AÖL TARİH 2 – 2. ÜNİTE KONU TESTİ

Açık Öğretim Lisesi Tarih 2, 2. Ünite Online Test

1. Hz. Muhammed Mekke’den Medine’ye hicreti sonrasında burada bulunan gayrimüslim topluluklarla Medine Sözleşmesi’ni imzalamıştır. Bu sözleşmeye göre Medine’ye bir saldırı olduğunda Müslüman ve gayrimüslimlerin birlikte hareket etmeleri karara bağlanmıştır. Buna göre Hz. Muhammed Medine Sözleşmesiyle aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?

Correct! Wrong!

2. Aşağıdakilerden hangisi Dört Halife Dönemi’nde gerçekleştirilen askerî bir gelişmedir?

Correct! Wrong!

3. Emeviler Dönemi’nde Ömer bin Abdülaziz’in Arap olmayan Müslümanlardan alınan cizye vergisini kaldırması aşağıdakilerden hangisini ortadan kaldırmıştır?

Correct! Wrong!

4. İspanya’da kurularak bu bölgede İslamiyet’in yayılmasını sağlayan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

5. Aşağıdakilerden hangisi İslam medeniyetinde dini ilimlerden biri değildir? A) Fizik B) Fıkıh C) Tefsir D) Kelam

Correct! Wrong!

6. Tıp alanındaki “El-kanun fı’t-tıb” adlı eseriyle ünlü, İslam aleminde “Şeyh elReis” adıyla anılan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

7. Aşağıdakilerden hangisi Mısır’da kurulan bir devlettir?

Correct! Wrong!

8. Aşağıdakilerden hangisi Cahiliye Dönemi Arap toplumunun özelliklerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

9. Fetihlerle hızla yayılan İslam; Roma, Mısır ve Sasaniler ile yüz yüze gelmiş hem onları etkilemiş hem de onlardan etkilenmiştir. Bu durum İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının ortaya çıkma sebeplerinden hangisi ile daha çok ilgilidir?

Correct! Wrong!

10.Aşağıdakilerden hangisi müşriklerin İslam’a karşı çıkma sebeplerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir