AÖL Tarih 1 Online Test
Tarih 2

AÖL TARİH 2 KİTABI – 1. ÜNİTE KONU TESTİ

Açık Öğretim Lisesi Tarih 2 Kitabı Yeni Müfredat

1- Aşağıdaki ifadeye göre Türkler hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Türklerin bilinen ilk anayurdu Orta Asya’dır. Orta Asya, batıda Hazar Denizi, kuzeyde Kırgız Bozkırları ve Altay Dağları, doğuda Moğolistan ve Çin’in batısı, güneyde ise Tibet Platosu ile Hindikuş Dağları arasında yer alır.

Correct! Wrong!

2. Eski Türklerde kağana devlet yönetme yetkisinin Gök Tanrı tarafından verildiğine inanılmıştır. Buna göre Eski Türklerin devlet yönetimiyle ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?

Correct! Wrong!

3. Aşağıdakilerden hangisi aileler birliği anlamına gelmektedir?

Correct! Wrong!

4. Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya Türk göçlerinin nedenlerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

5. Eski Türk toplumunda sözlü hukuk kuralları olan töreye kağanlar da dâhil herkesin uyması zorunludur. Töre, kağanın keyfi hareket etmesini engellemiş ve halkına adil davranması için bir kontrol mekanizması olmuştur. Buna göre töre ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Correct! Wrong!

6. Sahte ricat ve pusudan oluşan Türklere özgü savaş taktiği aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

7. Maniheizm dinini kabul etmeleri Uygurların hayat anlayılarında büyük değişiklik meydana getirmiştir. Bu değişikliklerden biri Uygurların yerleşik yaşama geçmesidir. Yerleşik hayata geçilmesiyle birlikte Türklerde sosyal yaşam değişmiş, tarım ve mimari gelişmiş, şehircilik ve şehir kültürü ortaya çıkmıştır7. Maniheizm dinini kabul etmeleri Uygurların hayat anlayışlarında büyük değişiklik meydana getirmiştir. Bu değişikliklerden biri Uygurların yerleşik yaşama geçmesidir. Yerleşik hayata geçilmesiyle birlikte Türklerde sosyal yaşam değişmiş, tarım ve mimari gelişmiş, şehircilik ve şehir kültürü ortaya çıkmıştır. Verilen bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi Uygurların Maniheizm dinini kabul etmesinin sonuçlarından biri değildir?

Correct! Wrong!

8. Türk adına ilk olarak Çin yıllıklarında rastlanmıştır. Türk adını devlet adı olarak da ilk kez Kök Türkler kullanmışlardır. Çin kaynaklarında miğfer anlamında kullanılan Türk adı, Kök Türk Kitabelerinde Türk veya Türük şeklinde geçmektedir. Verilen bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Correct! Wrong!

9. Orta Asya’nın son derece elverişsiz olan tabiat ve iklim şartları, Türkleri devamlı bir mücadelenin içine itmiştir. Türk karakteri, yaşayışı, sanat anlayışı, örf ve adetleri üzerinde derin izler bırakmıştır. Bu bilgide aşağıdakilerin hangisinden söz edilmiştir?

Correct! Wrong!

10.Kavimler Göçü sonucunda Avrupa’da kurulmuş olan Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir