AÖL Tarih 1 Online Test
Tarih 1

AÖL TARİH 1 KİTABI – 3. ÜNİTE KONU TESTİ

Açık Lise Tarih 1 – 3. Ünite Konu Testi

1- Aşağıdakilerden hangisi Kavimler Göçü’nün sonuçlarından birisi değildir?

Correct! Wrong!

2- Aşağıdaki içeriğe göre hangisi yukarıdaki kültür öğelerine Avrupa’da da rastlanmamasının gerekçesidir? Uygurların etkisi ile Moğol İmparatorluğuna boylar federasyonu, bozkır inanç sistemi, göğün dört bir yanını idare etme düşüncesi, töre gibi bozkır göçebe kültürü verileri girmiştir.

Correct! Wrong!

3- Aşağıdakilerden hangisi Orta Çağ’da evrensellik yetkisi iddiasında bulunan Roma ve İstanbul kiliseleri arasındaki mücadelenin sonucunu ortaya koymaktadır?

Correct! Wrong!

4- Orta Çağ Avrupası’nda I. Kent milliyetçiliğinin oluşması II. İlk özgür ve örgütlü kentlerin oluşması III. Feodalitenin çöküş dönemine girmesi IV. İngiltere’de parlamentolu sisteme geçilmesi. Yukarıda açıklanan gelişmelere faaliyetleri ve mücadeleleriyle destek veren liderlik yapan sosyal sınıfın adı nedir?

Correct! Wrong!

5- Aşağıdaki verilerden hangisi Avrupa’da öğrenmek öncelikle sorgulamaktır ilkesi ile başlayan yoğun inceleme ve araştırma döneminde varılan sonuçlardan birisi değildir?

Correct! Wrong!

6- Aşağıdakilerden hangisi kara ticaret yolları üzerinde yapılan konaklama ve güvenlik amaçlı yapılar arasında yer almaz?

Correct! Wrong!

7- Aşağıdakilerden hangisi Orta Çağ’ın ticareti ve tüccarları destekleme amaçlı politikaları içerisinde yer almaz?

Correct! Wrong!

8- Aşağıda verilen bilgilerden hangisi ticaret yollarının ülkeler üzerinde yarattığı olumlu sonuçlara bir örnek olarak verilemez? I. Halkın refah ve zenginliğinin artması, II. Piyasanın talep ettiği ticaret mallarının pazarda bol ve uygun fiyatta bulunması, III. Issız yerlerin şenlenmesi yeni kasaba ve kentlerin kurulması, IV. Salgın hastalık gibi toplum sağlığını tehdit edici salgınların gerçekleşme olasılığı.

Correct! Wrong!

9- Asya’da konargöçer yaşam tarzının askerî yapılanmaya yansımasını en doğru şekilde veren seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

10- Aşağıdaki toplumsal yaşama ait verilerin işaret ettiği en uygun yaşam tarzı hangi seçenekte verilmiştir? -I. Özel mülkiyet gelişmiştir. II. İnsanları toprağa kayıtsız şartsız bağımlı değildir. III. Özgürlüklerine çok düşkündürler. IV. Ruhban sınıf bulunmaz.

Correct! Wrong!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir