T. D. ve Edebiyat 5 (Seçmeli 1)

“Tanzimat şiiri özellikleri” nedir?

Tanzimat şiiri özellikleri

• Aruz ölçüsü kullanılmış, hece ölçüsü ise deneme aşamasında kalmıştır.
• Tanzimat şiirinin I. döneminde “gazel, kaside, terkibibent” gibi nazım biçimleri, II.
dönemde Fransız şiirinin etkisiyle yeni biçimler kullanılmıştır.

• Tanzimat şiirinin I. döneminde siyasal ve toplumsal sorunlar, II. dönemde bireysel ve
duygusal konular işlenmiştir.
• Tanzimat şiirinin I. döneminde dil biraz sade, II. dönemdeki dil daha ağırdır.
• Tanzimat şiirinin I. dönem şiiri dışa (toplumsal konular), II. dönem şiiri içe dönüktür
(bireysel konular). Tanzimat I. dönem şairleri kanun, düzen, adalet, özgürlük, esaret,
millet, vatan, bayrak gibi temaları; II. dönem şairleri ise şiirin konusunu genişleterek
bireysel konuları işlemişlerdir.
• Tanzimat I. dönem şairleri divan şiirini eleştirerek yıkmaya çalışmışlar, II. dönem
şairleri ise divan şairleri gibi şiir estetiğine önem vermişlerdir.
• Tanzimat I. dönem şairleri olarak Şinasi, Namık Kemal ve Ziya Paşa’yı; II. dönem şairleri
olarak da Recaizade Mahmut Ekrem, Abdülhak Hamit gibi sanatçıları sayabiliriz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir