Tanzimat Edebiyatı Yazarları Şairleri Sanatçıları Eserleri
2X2 Edebiyat Üniversite Hazırlık

Tanzimat Edebiyatı 1. Dönem Eser Yazar Soru Cevap

Tanzimat Edebiyatı 1. Dönem Eser Yazar Soru Cevap ile kolay ve etkili öğrenme…

"Tercüme-i manzume" çeviri şiir eserinin yazarı kimdir?

Correct! Wrong!

"Terci-i Bent" şiir eserinin yazarı kimdir?

Correct! Wrong!

"Belagat-i Osmaniye" edebiyat eserinin yazarı kimdir?

Correct! Wrong!

"Tahrib-i Harabat" eleştiri eserinin yazarı kimdir?

Correct! Wrong!

"Şecere-i Türki" tarihi eserin yazarı kimdir?

Correct! Wrong!

"Defter-i Amal" anı eserinin yazarı kimdir?

Correct! Wrong!

"Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat" roman eserinin yazarı kimdir?

Correct! Wrong!

"Vatan Yahut Silistre" tiyatro eserinin yazarı kimdir?

Correct! Wrong!

"Şair Evlenmesi" tiyatro eserinin yazarı kimdir?

Correct! Wrong!

"Jön Türk" romanı eserinin yazarı kimdir?

Correct! Wrong!

"Eş’ar-ı Ziya" şiir eserinin yazarı kimdir?

Correct! Wrong!

"Şiir ve İnşa" makale eserinin yazarı kimdir?

Correct! Wrong!

"Robinson Crusoe" çeviri eserinin yazarı kimdir?

Correct! Wrong!

"Harabat" antoloji eserinin yazarı kimdir?

Correct! Wrong!

"Avrupa’da Bir Cevelan" gezi yazısı eserinin yazarı kimdir?

Correct! Wrong!

"Kamus-ı Türki" sözlük eserinin yazarı kimdir?

Correct! Wrong!

"Tercüman-ı Ahval Mukkaddimesi" makale eserinin yazarı kimdir?

Correct! Wrong!

"Zemzeme" şiir eleştirisi eserinin yazarı kimdir?

Correct! Wrong!

"Müntehebat-ı Durub-ı Emsal" atasözleri ve deyimler sözlüğü eserinin yazarı kimdir?

Correct! Wrong!

"Hasan Mellah Hüseyin Fellah" roman eserinin yazarı kimdir?

Correct! Wrong!

"İntibah" roman eserinin yazarı kimdir?

Correct! Wrong!

"Esrar-ı Cinayet" polisiye romanı eserinin yazarı kimdir?

Correct! Wrong!

"Terkib-i Bent" şiir eserinin yazarı kimdir?

Correct! Wrong!

"Tarih-i Cevdet " tarih eserinin yazarı kimdir?

Correct! Wrong!

"Zor Nikah" tiyatro eserinin yazarı kimdir?

Correct! Wrong!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir