T. D. ve Edebiyat 5 (Seçmeli 1)

“Tanzimat Dönemi’nde şiir” nedir?

Tanzimat Dönemi’nde Şiir

Tanzimat Dönemi’nde şiir konularında değişiklik olmuş ancak teknik bakımdan divan
şiirinden çok ayrılamamıştır. Divan şiirindeki parça bütünlüğü yerine konu bütünlüğü
esas alınmıştır. Aruz ölçüsü kullanılmıştır. Hem biçim hem konu bakımından eski
şiirden uzaklaşmaya çalışmışlar ancak bunda başarı sağlayamamışlardır. Yeni nazım biçimlerinin
yanında divan şiiri nazım biçimleri (gazel, terkibibent, kıta) de kullanılmıştır.
Şairler; dili yalınlaştırmaya çalışmış, konuşma dili ve anlatımına yönelmişlerdir. Dilde
sadeleşme fikri savunulmuş ancak başarılı olunamamıştır. Tanzimat şiirinde söyleyişten
çok fikirler ve yeni konular önem kazanmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir