• 0

    Babil Sürgünü nedir?

    Güneydeki Yahuda Krallığı’ndaysa, Süleyman Mabedi putlardan temizlenip ibadetin merkezileştirilmesini ve bulunan Tevrat kitabı ile Tevrat öğretisinin yeniden kurulmasını esas alan, […]