Tafsilî iman kaç derecede incelenir?

Tafsilî iman, imanın en geniş şeklidir; üç derecede incelenir:

Birinci derece; Allah’ın varlığına, Hz. Muhammed’in de Allah’ın peygamberi olduğuna ve ahiret gününe kesin olarak inanmak.

İkinci derece; Allah’a, meleklere, kutsal kitaba, peygamberlere, ahiret gününe, öldükten sonra tekrar dirilmeye, cennet ve cehennemin – mükâfat ve azabın varlığına, kaza ve kadere inanmak.

Üçüncü derece; Hz. Muhammed elçiliğiyle insanlığa ulaştırılan, manası açık ayet ve mütevatir hadislerle sabit olan haber ve dinî hükümlere, Allah ve Peygamberinin bildirdiği şekliyle, bütünüyle inanmaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*