Soğdlular Kimdir?

Soğdlular

Koloni şehir devletleri kuran Soğdlular, düzenli bir ordu ve uzun süreli siyasal
birlik kur(a)mamıştır.
Komşu güçlerin gevşek kontrolü altında (Pers Greklerin, Kuşanların, Hunların
Heftalitlerin, Türklerin, Arapların) yaşamışlardır.(MÖ 6 – MS 12. yüzyıllar)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*