Şiirin yapı unsurları nelerden oluşur?

Nazım birimi: Şiiri oluşturan dize ya da dize kümelerine denir. Nazım birimi olarak
modern şiirde dize, divan edebiyatında beyit/bent ve halk edebiyatında dörtlük kullanılır.

Dize (Mısra): Manzum edebî metinlerin her bir satırına denir.

Beyit: İki dizeden oluşan, kendi içinde bağımsız bir yapısı ve anlam bütünlüğü bulunan
birimdir.

Bent: Şiirde üç ya da daha çok dizeden oluşan birime denir.

Dörtlük (Kıta): Dört dizeden oluşan nazım birimine dörtlük veya kıta denir.

 • Psikoloji nedir?

  Psikoloji, eski Yunancada ruh anlamına gelen ‘psyche’ ile bilgianlamına gelen ‘logos’ sözcüklerinden oluşmuştur ve sözcük olarakkarşılığı ‘ruh bilgisi’ anl amı […]

 • Gizlilik Politikamız

  acikoku.com, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, […]

 • AÖL Biyoloji 2 BİYOLOJİ 2 – 1. BÖLÜM ÖZETİ

  1. BÖLÜM 1. CANLILARIN ÇEŞİTLİLİĞİ VE SINIFLANDIRILMASI

 • Günlüklerde nasıl bir dil kullanılır?

  Günlüklerde konuşma diline yakın bir dil kullanılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*