SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATI – ESERDEN YAZARA (TEST)

SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATI – YAZARDAN ESERE (TEST)

1. "Aşkın Tarihi" eserinin yazarı kimdir?

Correct! Wrong!

2. "Falaka" eserinin yazarı kimdir?

Correct! Wrong!

3. "Mai ve Siyah" eserinin yazarı kimdir?

Correct! Wrong!

4. "Hayal-i Muhayyel" eserinin yazarı kimdir?

Correct! Wrong!

5. "Haluk’un Defteri" eserinin yazarı kimdir?

Correct! Wrong!

6. "Meşrutiyet Hatıraları" eserinin yazarı kimdir?

Correct! Wrong!

  • “Koşma” nedir?

    Koşma, halk edebiyatının en sevilen ve yaygın türüdür. Genellikle 11’li hece ölçüsü kullanılır, nazım birimi dörtlük, birim sayısı 3-5 arasındadır. […]

  • Tenasüh ve Reenkarnasyon Nedir?

    Tenasüh inancını, bütün insanların adeta ittifakla kabul edegeldiği ruhun ölümsüzlüğü inancının bazı dinlerdeki yansıması olarak görmek mümkündür. Bir yönüyle insanların […]

  • AÖL Tarih 1 Online Test Seçmeli Coğrafya 4 (Coğrafya8) Test
  • “Şathiye” nedir?

    Tanrıyla konuşur gibi söylenen, inançlardan alaycı bir di lle söz edilen şiirlere Şathiye denir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*