AÖL Tarih 1 Online Test
Türk Dili ve Edebiyatı 7 (Seçmeli 3)

AÖL Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 3 (Türk Dili ve Edebiyatı 7) Online Test

Açık Öğretim Lisesi AÖL Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 3 (Türk Dili ve Edebiyatı 7) Online Test ile sınava kolayca hazırlanabilirsiniz…

1. Edebiyat, insanın kişiliği ve çevresiyle ilgili olan her konudaki gözlem, duygu ve düşünceleri yansıtır. O, aynı zamanda, tarih, toplum bilimi, felsefe, psikoloji, doğa bilimleri, coğrafya, dil bilimi gibi bilim dallarının konularını da işleyebilir. Bu bakımdan sözü edilen bilim dallarıyla yakından ilişkilidir. "Yukarıdaki parçada edebiyatın hangi yönü üzerinde durulmaktadır?"

Correct! Wrong!

2. Edebiyat aşağıdakilerden hangisiyle az ilgilenir?Edebiyat aşağıdakilerden hangisiyle az ilgilenir?

Correct! Wrong!

3. Malzemesi dil olan, sanat maksadıyla mey dana getirilerek hayal dünyasına hitap etmek suretiyle insanda hissî, fikrî tesir alış verişlerine yol açan; bediî zevk ve heyecan yaratma kabiliyeti bulunan sözlü ya da yazlı eserlere…..denilir. "Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?"

Correct! Wrong!

4. Dil ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

Correct! Wrong!

5. TDK Türkçe Sözlük’ün ilk baskısı ne zaman yapılmıştır?

Correct! Wrong!

6. —- Anadolu'yu ve Anadolu insanının yaşantısını folklorik motiflerle süsleyerek anlatır Konuların; çoğunlukla Toroslar'ın eteklerindeki köy ve köylülerle Çukurova'nın toprakla uğraşan ağalan, geçici mevsimlik işçileri, eşkıyaları oluşturur. Kırsal kesim denince akla gelen romancının, köye ve köylüye yönelik ilk eseri 1955 yılında yayımlanan Sarı Sıcak adlı öykü kitabıdır. "Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?"

Correct! Wrong!

8. Sanayileşme ve şehirleşme ile değerlerin gittikçe kaybolmasıyla Türk edebiyatında yabancılaşma, yalnızlık, umutsuzluk, bunalım gibi temalar daha çok işlenmeye başlamıştır. Bu temalarla birlikte ----- akımı da etkili olmaya başlamıştır. Demir Özlü, Ferit Edgü, Oğuz Atay ve Adnan Özyalçıner’in hikâyelerinde bu akımının etkisi açıkça görülür. "Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?"

Correct! Wrong!

9. Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

10. Tam o zaman, aramızdan birinin (kimdi?) kalkıp Nereye gidiyoruz? demesiyle. Hiçbirimiz nereye gittiğimizi bilmiyorduk. "Bu parçanın anlatımında hâkim olan bakış açısı aşağıdakilerden hangisidir?"

Correct! Wrong!

11. Aşağıdaki şiirlerden hangisi, Garip akımı anlayışı ile örtüşmemektedir?

Correct! Wrong!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir