SEÇMELİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 2 (KİTAP 6) 2. ÜNİTE TESTİ

1. Kel Mahmut: Bilakis müdür bey! Tam yüz elli kuruş fazla! Müdür: İmkânsız! İyi hesapladınız nu Mahmut Bey? Olamaz! Kel Mahmut: Ben saydım, ben hesapladım! Tamam! Müdür: Nasıl olur? Mutlaka açık olması lazım! Bu hususta sağlam raporlar var elimde. (Adıbelli’ye bakar.) Kel Mahmut: Ay aydın, hesap belli, müdür bey! "Rıfat Ilgaz, Hababam Sınıfı" Bu metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Correct! Wrong!

2. Aşağıdaki tanımlamaların hangisinde yanlışlık yapılmıştır?

Correct! Wrong!

3. Trajedi türü ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

4. Muhsin Ertuğrul çağdaş anlamda ilk özel tiyatro olan Küçük Sahne Tiyatrosunu kurar. Yine bu dönemde Dormen Topluluğu ve Kent Oyuncuları adlı özel tiyatrolar kurulur. Yazarlar; eserlerinde ele aldıkları sorunları sergilemekle kalmayıp yorumlamaya yönelmişler, bireysel sorunları aşarak toplum sorunlarını ele almışlardır. “Ve Değirmen Dönerdi”, “Tanrılar ve İnsanlar”, “Çemberler”, “Cengiz Han’ın Bisikleti” bu dönem eserlerinden bazılarıdır. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen eserlerden birinin yazarı değildir?

Correct! Wrong!

5. Aşağıdakilerden hangisi 19. yy. romantizm akımından etkilenerek tiyatro türünde eser veren sanatçılardan biri değildir?

Correct! Wrong!

6. Aşağıdakilerin hangisinde noktalama eksikliğinden kaynaklanan bir anlam belirsizliği söz konusudur?

Correct! Wrong!

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?

Correct! Wrong!

8. I. Eş görevli kelime ya da kelime gruplarının arasında kullanılır. II. İçinde virgüller bulunan sıralı cümleleri ayırmada kullanılır. III. Aktarma sözlerde tırnak işaretinden veya konuşma çizgisinden önce kullanılır. IV. Ara sözlerin veya ara cümlelerin başına ve sonuna konur. Numaralanmış cümlelerde aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisinin kullanımıyla ilgili bir açıklama yapılmamıştır?

Correct! Wrong!

Random Posts

 • Kelam İlminin Yöntemi nedir?

  Kelam ilmi tarihi süreç içerisinde iki temel bilgi kaynağına dayanarak yöntemini geliştirmiştir. Bunlardan birincisi vahiy, diğeri de akl-ı selîmdir. Kelam […]

 • Lami (Sinüs) teoremi nedir?

  Bir cisme uygulanan aynı düzlemdeki üç kuvvetin cismi denge halinde tutması durumunda, kuvvetlerden her hangi ikisinin bileşkesi üçüncü kuvvetle aynı […]

 • Asimilasyon nedir?

  Farklı kökenden gelen azınlıkları veya etnik grupları, bunların kültür birikimlerini, kimliklerini baskın doku ve yapı içinde eriterek yok etme eylemine […]

 • “Dram” nedir?

  Yaşamın acıklı ve gülünç yönlerini bir arada yansıtan tiyatro türüne dram denir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*