AÖL Tarih 1 Online Test
Türk Dili ve Edebiyatı 5 (Seçmeli 1)

SEÇMELİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1 (KİTAP 5) 4. ÜNİTE TESTİ

1. Dünyada yaşamakta olan tüm müzik türleri, hayat bulduğu milletlerin, toplumların, toplulukların yaşayış biçimleri, değer yargıları, inançları ve ihtiyaçları üzerine kurulmuştur. Bu açıdan bakıldığında ülkemizde icra edilen müzik türlerinin, toplumsal yapımızla direkt ya da dolaylı bir ilişkisi olduğu, kişisel ve toplumsal etkilere sahip olduğu açıktır. Geleneksel müziklerimizin oluşumundan günümüze geçirdiği süreç içerisinde, toplumsal yapımızın önemli etkileri görülebilmektedir. Bu etkileşim sürecinde kimi zaman toplumsal yapımız, kimi zaman kültürel yapımız, kimi zaman da müzik türlerimiz belirleyici rol üstlenmektedir. Türk toplum yapısı, sahip olduğu köklü özellikler ve zamanla gelişen ve değişen değerleriyle sanatsal ve kültürel anlamda yaşanan gelişmelerin odak noktasını oluşturmuştur. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

Correct! Wrong!

2. Aşağıdaki parçalardan hangisi bir makaleden alınmış olabilir?

Correct! Wrong!

3. Ülke ekonomilerinde uygulanan ekonomi politikaları yoluyla giderilemeyen işsizliğe “doğal işsizlik” denilmektedir. M. Friedman tarafından 1986 yılında ortaya atılan bir kavramdır. Ekonomiler bu tür işsizliği önlemeye çalışmaları durumunda enflasyon olgusuyla mücadele etmek durumunda kalacaklardır. Bir başka deyişle, enflasyon oranında yükselme yaratmadan sürdürülebilen en düşük işsizlik oranına “doğal işsizlik” denilmektedir. Doğal işsizlik oranının hesaplanmasında belirli bir yöntem bulunmamaktadır. Bu parçada aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi kullanılmıştır?

Correct! Wrong!

4. Havada serbest bırakılan her cisim yere düşer. Bu düşmeye sebep olan da yer çekimi kuvvetinden başka bir şey değildir. Cisimlerin ağırlığı ya da hafifliği, aslında yerin onları daha büyük veya daha az bir kuvvetle çekmesiyle ilgilidir. Her cismin diğer cisimler üzerinde belirli bir çekim kuvveti vardır. Bu çekim kuvveti, söz konusu cisimlerin kitlesine ve birbirine olan mesafesine bağlıdır. Cisimler ağırlaştıkça ve aralarındaki mesafe azaldıkça birbirleri üzerindeki çekim kuvveti büyür. Bu parça için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Correct! Wrong!

5. “Bilimsel metinlerde dil, -------- işlevde kullanılır.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Correct! Wrong!

6. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel metinlerin özelliklerinden biridir?

Correct! Wrong!

7. Aşağıdaki ifadelerden hangisi bilimsel yazıları anlatmak için kullanılabilir?

Correct! Wrong!

8. Aşağıdakilerden hangisi münazarada jürinin görevleri arasında yoktur?

Correct! Wrong!

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “okul” kelimesi dolaylı tümleç olarak kullanılmıştır?

Correct! Wrong!

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?

Correct! Wrong!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir