AÖL Tarih 1 Online Test
Türk Dili ve Edebiyatı 5 (Seçmeli 1)

SEÇMELİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1 (KİTAP 5) 3. ÜNİTE TESTİ

1. Git vatan! Kabe'de siaha bürün / Bir kolunu Ravza-i Nebi'ye uzat / Birini Kerbela'da Meşhed'e at / Kainatta o heyetinle görün! / Bu temaşaya Hak da âşık olur "Namık Kemal" Bu şiirden hareketle Tanzimat Dönemi hakkında hangi sonuca ulaşılamaz?

Correct! Wrong!

2. Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun Dönemi sanatçıları için söylenemez?

Correct! Wrong!

3. Artık demir almak günü gelmişse zamandan, / Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. / Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol; / Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol "Yahya Kemal Beyatlı" Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Correct! Wrong!

4. Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat Dönemi için söylenemez?

Correct! Wrong!

5. Aşağıdaki dizelerden hangisi Cumhuriyet Dönemi’nde yazılmış olabilir?

Correct! Wrong!

6. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Millî Edebiyat Dönemi’nde manzum hikâye türünde eser vermiştir?

Correct! Wrong!

7. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde nesne kullanılmamıştır?

Correct! Wrong!

8. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

Correct! Wrong!

9. Shakespeare ( ) Kral Lear adlı tiyatro eserinde okuyucuya şu düşünceyi iletmek istemiştir ( ) “Güzel ve parlak sözlere inanış ( ) körü körüne güven; en güçlü kişileri bile yıkıma götürür ( )” Bu parçada hangi kelimeden sonra iki nokta kullanılmalıdır?

Correct! Wrong!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir