AÖL Tarih 1 Online Test
Türk Dili ve Edebiyatı 5 (Seçmeli 1)

SEÇMELİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1 (KİTAP 5) 1. ÜNİTE TESTİ

1. Toplumsallaşma süreci tarihin en eski dönemlerinden beri süregelmektedir. Söz gelimi Türkler İslamiyet’ten önce, yazının olmadığı devirde, kopuz eşliğinde çalıp söyleyen âşıklarıyla, Türk milletine ait destanları, manzumeleri dile getirerek bunları Türk insanının ruhunda dalga dalga hissettirmişlerdir. Bir millî marş veya toplumun ortak malı olmuş bir edebî eser, toplumda ortak hisler uyandırır; o toplumda yaşayan herkesin ruhunda aynı his ve heyecanı oluşturur. Bu his ve heyecanı oluşturan edebiyatçılar ve onların eserleridir. Bu nedenle sanatçıların halkın sesine kulak vermeden kendi âlemlerine dalmaları hâlinde topluma ve kendilerine yararlı olmaları beklenemez. Bu parçadan hareketle aşağıdaki sonuçların hangisine ulaşılamaz?

Correct! Wrong!

2. Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

3. Aşağıdakilerden hangisi edebî akımların oluşmasında etkili olan unsurlardan biri değildir?

Correct! Wrong!

4. Aşağıdakilerden hangisi edebî akımlarla ilgili yanlış bir bilgi içermektedir?

Correct! Wrong!

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?

Correct! Wrong!

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

Correct! Wrong!

7. “Virgül ---- konur.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

Correct! Wrong!

8. (I) Mektep değilse bile, mektebin çevresi benim için yeniydi. (II) Büyük cami bu, tepeyi kaplayan binaların merkezindeydi. (III) Önünde taş döşeli büyük bir avlu vardı ki, ortasında bir şadırvan bulunuyordu. (IV) Sıra sıra kavakları, gösterişli binaları ve bakımlı türbeleriyle büyüleyici bir yerdi burası. Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde virgül doğru kullanılmıştır?

Correct! Wrong!

9. Aşağıdakilerden hangisi mahallileşme akımıyla ilgili değildir?

Correct! Wrong!

10. Aşağıdakilerden hangisi klasisizm akımına uygun eserler vermiştir?

Correct! Wrong!

11. Bekle, birlikte gidelim ( ) Gideceğimiz yer uzak mı ( ) Hey, sana diyorum ( ) Bu parçada yay ayraçla ( ) gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri getirilmelidir?

Correct! Wrong!

12. “........ gibi garip akımı şairleri; ölçü, uyak ve şairane söyleyişe karşı çıkmışlardır.” Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakielrden hangisi getirilemez?

Correct! Wrong!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir