AÖL Tarih 1 Online Test
Türk Dili ve Edebiyatı 5 (Seçmeli 1)

AÖL Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 1 (Edebiyat 5) Online Test

Açık Öğretim Lisesi AÖL Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 1 (Türk Dili ve Edebiyatı 5 Kitabı) Online Test ile kolayca ve etkili bir şekilde sınavlara hazırlanabilirsiniz…

1.Ona göre roman faydalı bir eğlencedir. Mukaddime-i Celal’de "Romanda amaç, gerçekte olmamışsa bile gerçekleşmesi olabilir bir olguyu ahlak, duygular ve olasılıklara ilişkin her çeşit ayrıntılarıyla birlikte betimlemektedir." diyerek roman görüşünü açıklamıştır. Romanlarında kahramanların çoğu duygusal davranır, kahramanlar arasında iyi-kötü çatışması vardır ve romanlarının sonunda ise çoğunlukla iyiler ödüllendirilir kötüler cezalandırılır. "Bu parçada dile getirilen düşünceler aşağıdaki edebî akımlardan hangisiyle örtüşmektedir."

Correct! Wrong!

2. Bazen düşünüyorum da eğer benim yazdıklarım hayatla ilgili değilse insanların yaşadığı nasıl bir dünya? Bana göre, tüm kitaplarım gerçeği yansıtıyor. Ama hangi gerçeği? Benim gördüğüm gerçeği. "Bu parçada sanat anlayışını belirten yazarın aşağıdaki akımlardan hangisine bağlı olduğu söylenebilir?"

Correct! Wrong!

3. Babalar ve çocukları arasındaki ilişkileri anlatan yazınsal yapıtlar arasında ilk akla gelen romandır —- Babalar ve Oğullar’ı. Romanın genç kahramanı, ünlü bir yazarın dediği gibi her türlü gerçek varlığı yok sayan aşırı bireycilik demek olan Rus nihilizminin inandırıcı bir portresi olmasaydı, yüz kırk yıldır unutulmadan yaşayabilir miydi? "Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki yazar adlarından hangisi getirilmelidir?"

Correct! Wrong!

4. “........ gibi garip akımı şairleri; ölçü, uyak ve şairane söyleyişe karşı çıkmışlardır.” "Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?"

Correct! Wrong!

5. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi olay öyküsünün dünya edebiyatındaki temsilcisidir?

Correct! Wrong!

6. Aşağıdakilerden hangisi hikaye türünün dünya edebiyatındaki ilk örneğidir?

Correct! Wrong!

7. Olay hikâyelerinin Türk edebiyatındaki temsilcileri arasında; I. Sait Faik Abasıyanık, II. Hüseyin Rahmi Gürpınar, III. Reşat Nuri Güntekin, IV. Ömer Seyfettin, V. Refik Halit Karay "isimlerinden hangisi gösterilemez?"

Correct! Wrong!

8. Al bir kalpak giymişti, al / Al bir ata binmişti, al / Zafer ırak mı, dedim. / Aha, diyordu. "Bu parça, duygu örgüsü yönünden aşağıdaki türlerden hangisine en yakındır?"

Correct! Wrong!

9. Hayır, hayal ile yoktur benim alışverişim; / İnan ki her ne demişsem görüp de söylemişim. "Bu iki dizenin, şiir bütünü ile ilgili özellikler den hangisi kesin olarak saptanabilir? "

Correct! Wrong!

10. Şiirin en önemli unsurlarından biri de söz sanatlarıdır. Edebî sanatlar, dizelere çağrışım zenginliği ve çok boyutluluk katar. "Buna göre aşağıdakilerden hangisinin, çağrışım yönünden zengin olduğu söylenemez?"

Correct! Wrong!

11. Makale türü ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

12. Aşağıdakilerin hangisinde boş bırakılan yere ayraç içindeki terimin getirilmesi uygun değildir?

Correct! Wrong!

13. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bir makaleden alınmış olamaz?

Correct! Wrong!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir