Seçmeli Sosyoloji

Seçmeli Sosyoloji 2 Dersi Çıkmış Sorular 1

Açık Lise Seçmeli Sosyoloji 2 Geçmiş Sınav Sorular ve Cevapları

Açık Öğretim Lisesi Seçmeli Sosyoloji 2 geçmiş (önceki) sınavlar sorular ve cevapları, kolay ve etkili öğrenme yöntemiyle AÖL kolay sınıf geçme ve üniversite sınavına hazırlık garantili çalışın.

1. Bölüm

AÖL Soru 1- 

• ‘‘Kültür, varlığımızın yapısını belirleyen sosyal bir süreçle öğrendiğimiz uygulama ve inançların, maddi ve manevi ögelerin birliğidir.’’ Edward Sapir
• ‘‘Kültür, bir toplumun tüm yaşam biçimidir.’’ Ralph Linton
• ‘‘Kültür, belli bir düşünceler sistemi ya da bütünüdür.’’ Clark Wisslier
Verilen kültür tanımlarından hareketle hangisi sonuca ulaşılabilir?

AÖL Cevap 1- Kültürle ilgili birden fazla tanım yapılmıştır.

AÖL Soru 2- Hangisi manevi kültür öğesidir?

AÖL Cevap 2- İnançlar

AÖL Soru 3- Hangisi kültürün özelliklerinden değildir?

AÖL Cevap 3- Her toplumun kültürü aynıdır.

AÖL Soru 4- Kendi ülkenizden tamamen farklı olan bir ülkeye, yemeklerine, kültürüne, iklimine alışma döneminde yaşanan durum kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

AÖL Cevap 4- Kültür şoku

AÖL Soru 5- Bireyin doğumuyla başlayan ve içinde yaşadığı toplumun kültürel öğelerini öğrenip benimsediği süreç aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

AÖL Cevap 5- Toplumsallaşma

AÖL Soru 6- “Maddi kültür unsurlarından biri olan cep telefonu hızla yaygınlaşmakta ancak onu kullanma görgüsü (manevi kültür) aynı hızda gelişmemektedir. Bunun sonucu olarak toplu mekânlarda cep telefonuyla yüksek sesle konuşulmakta, tiyatro gibi yerlerde cep telefonu kapatmaya özen gösterilmemektedir.”
Sözü edilen durum kavramlardan hangisine örnektir?

AÖL Cevap 6- Kültürel gecikme

AÖL Soru 7-

• Tarih ve sosyal alanda yaptığı çalışmaları ve özellikle “Mukaddime’’ adlı eseri ile İslam dünyasında sosyolojinin kurucusu olmuştur.
• Modern sosyolojinin kurucusu olan A. Comte’a öncülük etmiştir.
Verilen bilgiler İslam düşünürlerinden hangisine aittir?

AÖL Cevap 7- İbn-i Haldun

AÖL Soru 8- Türk İslam düşünürlerinden hangisi felsefe ve tıp alanında çalışmalar gerçekleştirmiştir?

AÖL Cevap 8- İbn-i Sina

AÖL Soru 9- “İnançlar ile insanların birlikte yaptıkları dinsel ayin ve ibadet şekillerini içine alan toplumsal kurumdur. Bu kurum, toplumda bireyler arasında dayanışmayı güçlendirir ve toplumun devamını sağlar. Cami, kilise, diyanet vakfı gibi alt kurumları vardır.”
Verilen bilgiler kurumlardan hangisine aittir?

AÖL Cevap 9- Din

AÖL Soru 10- Hangisi aile kurumunun işlevleri arasında yer almaz?

AÖL Cevap 10- Toplumun refah ve mutluluğunu sağlamak

AÖL Soru 11- “Eşlerden her biri, diğeri tarafından hayatına kastedilmesi veya kendisine pek kötü davranılması ya da ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunulması sebebiyle boşanma davası açabilir.”
Türk Medeni Kanunu’nun verilen maddesi boşanma sebeplerinden hangisiyle ilgilidir?

AÖL Cevap 11- Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış

AÖL Soru 12- Hangisi eşin seçildiği gruba göre evlilik türlerinden biridir?

AÖL Cevap 12- Kendi kabilesi ya da grup üyeleriyle evlenme anlamına gelen endogami

AÖL Soru 13- “Bu aile tipi avcılık ve toplayıcılıkla geçimini sağlayan toplumların yerleşik yaşama geçmeleriyle ortaya çıkar. Kadın ön plandadır, otoritesi ve yetkisi geniştir. Bu aile tipinde ekonomik malların mülkiyeti kadına aittir. Aile yönetiminde, ana soyundan gelen bir erkek de etkindir.”
Verilen bilgiler aile türlerinden hangisine aittir?

AÖL Cevap 13- Anaerkil

AÖL Soru 14- Eğitimle ilgili değer, kural ve olaylar kurumlardan hangisinin konu alanına uygun düşmektedir?

AÖL Cevap 14- Eğitim

AÖL Soru 15-

I. Eğitim milli olmalıdır.
II. Eğitimde fırsat eşitliği sağlanmalıdır.
III. Halkın bilgisizliğinin giderilmesi amaçlanır.
Yukarıdakilerden hangileri Atatürk’ün eğitim anlayışıyla ilgili doğru bilgilerdir?

AÖL Cevap 15- I, II ve III.

AÖL Soru 16- “Elde edilmesi için herhangi bir emek harcamaya gerek olmayan, gereksinimlerimize yetecek kadar bol olan mallara serbest mallar denir.”
Buna göre;
I. hava,
II. güneş ışığı,
III. beyaz eşya
örneklerinden hangileri serbest maldır?

AÖL Cevap 16- I ve II.

AÖL Soru 17- Hangisi dayanıklı tüketim malıdır?

AÖL Cevap 17- Ev

AÖL Soru 18- Doğadan alınan maddelerin yapısında, biçiminde, yerinde değişiklik yapmak için harcanan insan enerjisi üretim öğelerinden hangisiyle adlandırılır?

AÖL Cevap 18- Emek (iş gücü)

AÖL Soru 19- “Devlet, ülke adı verilen belirli bir toprak üzerinde yaşayan insan topluluklarının bir egemenlik anlayışı ve hukuku içinde siyasi iktidar altında örgütlenmesidir.”
Verilen tanımda hangi unsura değinilmemiştir?

AÖL Cevap 19- Seçim

AÖL Soru 20- Yönetim biçimi ve anlamları eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?

AÖL Cevap 20- Demokrasi – Azınlığın yönetimi

SONRAKİ 20 SORU CEVABI GÖR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir