Seçmeli Sosyoloji

Seçmeli Sosyoloji 1 Dersi Çıkmış Sorular ve Cevapları 1

AÖL Seçmeli Sosyoloji 1 Geçmiş Sınav Soruları

Açık Öğretim Lisesi Seçmeli Sosyoloji 1 geçmiş (önceki) sınavlar sorular ve cevapları, kolay ve etkili öğrenme yöntemiyle AÖL kolay sınıf geçme ve üniversite sınavına hazırlık garantili çalışın.

1. Bölüm

AÖL Soru 1- Sosyoloji bilimiyle ilgili hangisi doğru değildir?

AÖL Cevap 1- Bireylerin duygu durumlarını araştırır.

AÖL Soru 2-

• Yeri ve zamanı bellidir.
• Sayılarla ifade edilir.
• Somut ve özeldir.
Toplumsal olayın verilen özelliklerine hangisi uygun düşmektedir?

AÖL Cevap 2- 1789 Fransız Devrimi

AÖL Soru 3- Hangisi resmi olmayan toplumsal gruplar arasında yer alır?

AÖL Cevap 3- Arkadaş grubu

AÖL Soru 4-

• “Sosyoloji” sözcüğünü ilk kullanan sosyologdur.
• Sosyolojinin bir bilim dalı olması için çalışmıştır.
Verilen özellikler sosyolojinin bağımsız bir bilim dalı haline gelmesine katkı sağlayan sosyologlardan hangisine aittir?

AÖL Cevap 4- Auguste Comte

AÖL Soru 5- Toplumsal olaylar hakkında bireylerin görüşlerini öğrenmek için önceden hazırlanarak kağıda dökülmüş soruların, soru formu hâlinde uygulanması esasına dayanan sosyolojik veri toplama tekniği hangisidir?

AÖL Cevap 5- Anket

AÖL Soru 6- 

• Durkheim’dan etkilenerek sosyolojide toplum merkezli, milliyetçi ve merkeziyetçi bir düşünce geliştirmiştir.
• “Türkçülüğün Esasları” ve “Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak” adlı eserleri ile de düşüncesinin sosyolojik temellerini oluşturmuştur.
Özellikleri verilen Türk sosyolog hangisidir?

AÖL Cevap 6- Ziya Gökalp

AÖL Soru 7- “Çocuk konuşmayı, duygusal paylaşımı ve toplumsal dünyayı ilk defa burada öğrenmeye başlar. Toplumdaki temel değerleri ilk kez edindiği yerdir. “
Verilen bilgi sosyalleşmeyi etkileyen unsurlardan hangisine aittir?

AÖL Cevap 7- Aile

AÖL Soru 8- İnsanların sosyalleşmesi açısından önemli bir durum olan “emeklilik” hangi dönemde gerçekleşmektedir?

AÖL Cevap 8- Yaşlılık

AÖL Soru 9- Kişilerin kendi çabaları sonucunda elde ettikleri statülere kazanılmış statü denir.
Buna göre;
I. yönetici olma,
II. kadın olma,
III. memur olma
statülerinden hangileri kazanılmış statüdür?

AÖL Cevap 9- I ve III.

AÖL Soru 10- “Birey bir toplumda aynı anda birçok statüye sahiptir ve aynı anda bu statülerin gerektirdiği rolleri yerine getirmek zorundadır. Bireyin sahip olduğu toplumsal rollerinden hangisine uygun davranış yapacağına karar verememesi haline rol çatışması denir.”
Buna göre hangisi rol çatışmasına örnektir?

AÖL Cevap 10- Subayın aile üyelerine askermiş gibi davranması

AÖL Soru 11- “Yazılı olan kurallar resmi normlar olarak adlandırılır.
Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi resmi norm örneğidir?

AÖL Cevap 11- Yasa

AÖL Soru 12- “Toplum tarafından hoş karşılanmayan, onaylanmayan, toplumsal değer ve normlara uygun olmayan negatif türden davranışlar olumsuz sapma olarak tanımlanır.
Buna göre hangisi olumsuz sapmaya örnek verilemez?

AÖL Cevap 12- Kadın haklarını savunmak

AÖL Soru 13- Hangisi köy toplumsal yapısının özelliklerinden biridir?

AÖL Cevap 13- Akrabalık ve komşuluk ilişkileri çok gelişmiştir.

AÖL Soru 14- “Toplumsal tabakalaşma, toplumu oluşturan bireylerin bazı özelliklere göre hiyerarşik (aşamalı) olarak üst üste gelen sınıflar hâlinde sıralanmasıdır.”
Buna göre hangisi toplumsal tabakalaşmayı meydana getiren özellikler arasında yer almaz?

AÖL Cevap 14- Yaş

AÖL Soru 15- Köyde çobanlık yaparken tıp fakültesini kazanan ve bitirdikten sonra çok ünlü bir hastanede doktorluk yapmaya başlayan Adem’in durumu hangisine örnektir?

AÖL Cevap 15- Tabakalar arasında aşağıdan yukarıya dikey hareketlilik

AÖL Soru 16- “İklim değişikliği insan yaşamı için giderek artan bir tehdit oluşturmaktadır. Elbette küresel iklim değişikliği sürecini yavaşlatacak veya durduracak önlemler vardır. Ancak bunun için herkesin yoğun bir çaba göstermesi gerekmektedir.”
Verilen bilgi toplumsal değişmeyi etkileyen faktörlerden hangisiyle ilgilidir?

AÖL Cevap 16- Fiziki çevre

AÖL Soru 17- Hangisi toplumsal gelişme ögelerinden tabakalaşmalardaki farklılaşmalarla ilgili değildir?

AÖL Cevap 17- Ekonomik büyüme arttıkça ülkede yeni yatırımlar da artar.

AÖL Soru 18- “Düşünce ve kanaat özgürlüğü, din ve vicdan hürriyeti, yerleşme ve seyahat, dernek kurma, mülkiyet, eğitim ve öğrenim, çalışma ve sözleşme, sendika kurma, seçme ve seçilmegibi kavramlara genel olarak _________ denir.”
Verilen tanımda noktalarla gösterilen yere hangisi getirilirse doğru olur?

AÖL Cevap 18- İnsan hakları

AÖL Soru 19- “Bir toplumda maddi ve manevi kültür ögelerinin bir anlam ifade edecek ve işleyen bir bütün oluşturacak biçimde birbirlerini tamamlayamamasına toplumsal çözülme denir.
Buna göre hangisi toplumsal çözülmeye sebep olmaz ?

AÖL Cevap 19- Millî birlik bilincinin artması

AÖL Soru 20- Hangisi Atatürk inkılaplarının Türkiye’ye etkisiyle ilgili doğru bir bilgi değildir?

AÖL Cevap 20- Atatürkçü düşüncenin mesajları ulusal düzeyle sınırlı kalmıştır.

SONRAKİ 20 SORU CEVABI GÖR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir