Açık Lise Seçmeli Mantık 2 Geçmiş Sınav Sorular ve Cevapları
Seçmeli Mantık

Seçmeli Mantık 2 Dersi Çıkmış Sorular 1

Açık Lise Seçmeli Mantık 2 Geçmiş Sınav Sorular ve Cevapları

Açık Öğretim Lisesi Seçmeli Mantık 2 geçmiş (önceki) sınavlar sorular ve cevapları, kolay ve etkili öğrenme yöntemiyle AÖL kolay sınıf geçme ve üniversite sınavına hazırlık garantili çalışın.

1. Bölüm

AÖL Soru 1- “Doğru ya da yanlış değeri alabilen bir cümleye önerme denir.”
Buna göre hangisi bir önermedir?

AÖL Cevap 1- Çalışmak başarıyı artırır.

AÖL Soru 2- “↔” işareti “ancak ve ancak” ekleminin sembolüdür.
Buna göre hangisi “p↔q” şeklinde sembolleştirilen bir önermedir?

AÖL Cevap 2- Arda ancak ve ancak çalışırsa sınıfı geçer.

AÖL Soru 3- “Sembolik mantıkta önerme eklemi (~, Λ, V, →, ↔) bulunmayan önermeler basit, önerme eklemi bulunan önermeler ise bileşik kabul edilir.”
Buna göre;
I. p
II. pVq
III. pΛq
önermelerinden hangileri bileşiktir?

AÖL Cevap 3- II ve III.

AÖL Soru 4- “Herhangi bir önermede yüklem sadece bir “ad” a yüklenirse birli yüklem, “iki ad’’a yüklenirse ikili yüklem, “n sayıda ad” a yüklenirse n’li yüklem adını alır.”
Bu bilgiye göre “Ege ile Mert kardeştir.” önermesi için hangisi doğrudur?

AÖL Cevap 4- İkili yüklemlidir.

AÖL Soru 5- “ve” bağlacı ile kurulan önermelere tümel evetleme önermesi denir.
Tanıma göre hangisi bir tümel evetleme örneğidir?

AÖL Cevap 5- Selim ve Selin zekidir.

AÖL Soru 6- Bir önermede ana eklem, önermenin tamamını etkileyen eklem ise; “~ (p → q)” önermesinin ana eklemi hangisidir?

AÖL Cevap 6- ~

AÖL Soru 7- “Bir önermenin geçerli olabilmesi için bütün yorumlarının doğru olması gerekir.”
Buna göre aşağıdakilerden hangisi geçerli bir önermedir?

AÖL Cevap 7-

__1__
D
D

AÖL Soru 8- Hangisi önerme eklemi değildir?

AÖL Cevap 8- bütün

AÖL Soru 9- Hangisi “pVq” önermesinin cümle olarak ifade edilmiş halidir?

AÖL Cevap 9- Umut kitap okuyacak veya yürüyüş yapacaktır.

AÖL Soru 10- “x hayvandır.” açık önermesi aşağıdakilerden hangisi tarafından gerçeklenir?
Bu tanıma göre hangisi tekil kavramdır?

AÖL Cevap 10- Penguen hayvandır.

AÖL Soru 11- Birden fazla önermenin bir arada tutarlı olması önermelerin aynı satırda doğru değerini aldığı anlamına gelir.
Buna göre;
__p__ __q__ __r__
Y D D
D Y Y

AÖL Cevap 11- q ve r

AÖL Soru 12-

I. Düşünceleri tutarlıdır.
II. Eleştirel bir tavır takınır.
III. Önyargılarına göre hareket eder.
Yukarıdakilerden hangileri mantıklı davranan bir insanın özelliklerindendir?

AÖL Cevap 12- I ve II.

AÖL Soru 13- “Niceleme mantığına göre “bütün, bazı, tüm, kimi…” gibi terimlere niceleyici denir.”
Buna göre hangisi niceleyicisi olan bir önerme değildir?

AÖL Cevap 13- Hava güneşlidir.

AÖL Soru 14- “Kiplik mantığında mümkün eklemi ile kurulan önermelere olanaklı önermeler denir.”
Buna göre aşağıdakilerden hangisi olanaklı önermedir?

AÖL Cevap 14- Sınıfı geçmesi mümkündür.

AÖL Soru 15- A=B ve B=C ise, buradan açık olarak belli olan bir sonuç çıkar: A=C’dir.
Verilen örnek hangisiyle adlandırılır?

AÖL Cevap 15- Aksiyom

AÖL Soru 16-

I. Sosyoloji
II. Matematik
III. Tarih
Yukarıdakilerden hangileri mantık gibi sembolik bir dile sahiptir?

AÖL Cevap 16- Yalnız II.

AÖL Soru 17- Hangisi “E= {lale, sümbül, karanfil} ” evreninde doğrulanır?

AÖL Cevap 17- ∀x (x çiçektir.)

AÖL Soru 18- “Niceleme mantığında özneyi gösteren semboller “a, b, c” harfleriyle, yüklemi gösteren semboller ise “F, G, H” harfleriyle sembolleştirilir.”
Buna göre “Hande öğretmendir.” önermesinin niceleme mantığına göre sembolleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir?

AÖL Cevap 18- Fa

AÖL Soru 19- Önermelerin ikiden fazla değere sahip olabileceklerini kabul eden mantık sistemi hangisidir?

AÖL Cevap 19- Çok değerli mantık

AÖL Soru 20-“Bir önermenin doğru olması ne anlama gelir?” sorusu mantık felsefesinin problem alanlarından hangisiyle ilgilidir?

AÖL Cevap 20- Doğruluk ve varlıkla

SONRAKİ 20 SORU CEVABI GÖR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir