Seçmeli Mantık

Seçmeli Mantık 1 Dersi Dersi Çıkmış Sorular ve Cevapları 1

Açık Lise Seçmeli Mantık 1 Geçmiş Sınav Sorular ve Cevapları

Açık Öğretim Lisesi Seçmeli Mantık 1 geçmiş (önceki) sınavlar sorular ve cevapları, kolay ve etkili öğrenme yöntemiyle AÖL kolay sınıf geçme ve üniversite sınavına hazırlık garantili çalışın.

1. Bölüm

AÖL Soru 1- Doğru düşünmenin kural ve yasalarını ortaya koyan disiplin aşağıdakilerden hangisidir?

AÖL Cevap 1- Mantık

AÖL Soru 2-

• Doğru veya yanlış yargı bildiren ifadedir.
• Akıl yürütmede öncüllerden elde edilen önermedir.
• Zihnin birbiriyle ilişkili önermelerden yeni bir önerme çıkarmasıdır.
Verilen tanımlar hangi kavramla eşleştirildiğindebirisi açıkta kalır?

AÖL Cevap 2- Geçersizlik

AÖL Soru 3-

Bütün sanatçılar duyguludur.
Masa sanatçıdır.
O halde masa da duyguludur.
Verilen akıl yürütme örneğiyle ilgili ifadelerden hangisi doğru değildir?

AÖL Cevap 3- Gerçeğe uygun bir sonuca ulaşılmıştır.

AÖL Soru 4- “Bir şey ne ise odur. Bir şey kendisinin aynıdır. “
Verilen ifade akıl yürütme ilkelerinden hangisine karşılık gelir?

AÖL Cevap 4- Özdeşlik

AÖL Soru 5-

Tüm gelişmiş toplumların eğitim düzeyi yüksektir.
Japonya gelişmiş bir toplumdur.
O halde Japonya’nın da eğitim düzeyi yüksektir.
Verilen akıl yürütme örneğiyle ilgili hangisi doğrudur?

AÖL Cevap 5- Bütünden parçaya ulaşma biçiminde bir akıl yürütmedir.

AÖL Soru 6- Aristoteles’in mantık çalışmalarını Arapçaya çeviren ünlü İslam mantıkçısı aşağıdakilerden hangisidir?

AÖL Cevap 6- Farabi

AÖL Soru 7- “Gerçekliği olan bir kavramın belli bir varlıkta somutlaşmasına kimlik denir.”
Buna göre;
I. Mehmet
II. Bu çam ağacı
III. Anka kuşu
kavramlarından hangilerinin kimliği vardır?

AÖL Cevap 7- I ve II.

AÖL Soru 8- “Bir kavramın zihnin dışındaki bireylerinin dikkate alınmasına gerçeklik denir.”
Buna göre hangisinin gerçekliği yoktur?

AÖL Cevap 8- Süpermen

AÖL Soru 9- “Bir sınıfın sadece bir ferdini gösteren kavrama tekil kavram denir.”
Bu tanıma göre hangisi tekil kavramdır?

AÖL Cevap 9- Ali

AÖL Soru 10- “Bir kavram bireyler grubunu ifade edip bireyde gerçekleşiyorsa distribütif kavram adını alır. Örneğin; “meclis” kavramının distribütifi “milletvekili” kavramıdır.”
Verilen bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi distribütif kavramdır?

AÖL Cevap 10- öğrenci

AÖL Soru 11- “şişman – şişmanlık” örneği benzeri kavram ikililerinden hangisine karşılık gelir?

AÖL Cevap 11- somut-soyut

AÖL Soru 12- “Bir türe ait olan özelliklere özgülük denir.”
Tanıma göre aşağıdakilerden hangisi insanın özgülüğü değildir?

AÖL Cevap 12- Beslenmek

AÖL Soru 13- “İnsan” ve “düşünen” kavramları arasında benzer kavramlar arası ilişkilerden hangisi vardır?

AÖL Cevap 13- Eşitlik

AÖL Soru 14- Duyum ve duygular tanımlanamadığına göre hangisinin tanımı yapılamaz?

AÖL Cevap 14- sevgi

AÖL Soru 15- “Tek yargı bildiren önermelere basit önerme denir.”
Buna göre hangisi basit önermedir?

AÖL Cevap 15- Melis öğrencidir.

AÖL Soru 16- “Yüklemde bildirilen özelliğin, sınıfın bütün fertlerinde olduğunu gösteren önermelere tümel önerme denir.”
Buna göre hangisi tümel önermedir?

AÖL Cevap 16- Bütün insanlar ölümlüdür.

AÖL Soru 17- “Her iki öncülde de tekrar edilen ve sonuçta yer almayan terim orta terim olarak adlandırılır.”
Buna göre;
“Bütün Malatyalılar kayısıyı sever.
Mehmet Malatyalıdır.
O halde, Mehmet de kayısı sever.”
örneğinde orta terim hangisidir?

AÖL Cevap 17- Malatyalılar

AÖL Soru 18- Hangisi mantık disipliniyle ilgili doğru bir bilgidir?

AÖL Cevap 18- Doğru düşünmenin kurallarını inceler.

AÖL Soru 19- Bir akıl yürütmenin sonundaki önermeyi ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

AÖL Cevap 19- Sonuç

AÖL Soru 20- “Tek başına anlamı olmayan sözcükler terim değildirler.”
Buna göre;
I. köpek
II. kedi
III. ki
kavramlarından hangileri terimdir?

AÖL Cevap 20- I ve II.

SONRAKİ 20 SORU CEVABI GÖR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir