AÖL Tarih 1 Online Test
Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

AÖL Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 Online Test

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Ders Notları ve Testler

Açık Öğretim Lisesi AÖL Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 online test ile yeni müfredata uygun kaliteli test çözümleri sunuyoruz…

1. Paris Barış Konferansı’nda Fransa'nın temel amacı neydi?

Correct! Wrong!

2. ABD'nin Monroe Doktrinin nasıl tarih nitelendirmiştir?

Correct! Wrong!

3. Versay Antlaşması hangi tarihte imzalanmıştır?

Correct! Wrong!

4. İtalya neden Milletler Cemiyetinden uzaklaştırılmıştır.

Correct! Wrong!

5. San Remo Konferansı’nda Orta Doğu’yu kendi aralarında paylaşan devletler, aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

Correct! Wrong!

6. Türkiye aşağıdaki devletlerin hangisi “Sadabat Paktı” anlaşması imzalanan devletlerden biridir?

Correct! Wrong!

7. Türk – Yunan ilişkilerinde ve Yakın Doğu’da barışın sağlanmasındaki büyük katkılarından dolayı Atatürk’ü 1934’te “Nobel Barış Ödülü”ne aday gösteren devlet adamı, aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

8. "I- Boğazlar II- Suriye Sınırı III- Musul Sorunu" Yukarıdakilerden hangileri Türkiye’nin Lozan’da çözüme kavuşturamadığı konulardandır?

Correct! Wrong!

9. 24 Ekim 1929’da New York Borsası’nın dibe vurması olayı, yakın tarihe hangi isimle geçmiştir?

Correct! Wrong!

10. ABD’nin, Batı dünyasının liderliğini açık bir şekilde üstlenmek için yaptığı ilk girişim, aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

11. Muhammed Ali Cinnah’ın liderliğini yaptığı “Müslümanlar Birliği Cemiyeti” aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?

Correct! Wrong!

12. Aşağıdakilerden hangisi Demokrat Parti'nin kurulmasında önemli bir role sahip olmuştur?

Correct! Wrong!

13. "I. Demokrat Parti'nin kurulması II. Türkiye'nin Avrupa Konseyi üyesi olması III. Halkevlerinin kapatılması IV. Millet partisi'nin kapatılması" Yukarıdaki olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

14. “İnsani özelliklerini ve değerlerini kaybeden insan, demir bir kafese hapsolmuş hâle gelir.” sözünü kim söylemiştir?

Correct! Wrong!

15. 1980 sonrası uygulanan kalkınma planlarının temel amacı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Correct! Wrong!

16. Türkiye’de özelleştirmeye ilişkin ilk yasal düzenleme kaç yılında yapılmıştır?

Correct! Wrong!

17. Aşağıdakilerden hangisi BM Güvenlik Konseyinin sürekli üyelerinden bir değildir?

Correct! Wrong!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir