Saray ve Ötesi (Halit Ziya Uşaklıgil) Kitabı Kısa Özeti
Kitap Özetleri, KPSS Edebiyat, Türk Dili ve Edebiyat Bilgi Bankası, YKS Edebiyat

Saray ve Ötesi (Halit Ziya Uşaklıgil) Kitabı Kısa Özeti

Saray ve Ötesi (Halit Ziya Uşaklıgil) Kitabı Kısa Özeti

  • Osmanlı Devleti’nde II.Abdülhamit’in tahtan indirilmesiyle, istibtad yönetiminin yerini alan Meşrutiyet yönetiminin saray ve ötesinde nasıl karşılandığı anlatılmaktadır.
  • Eserin ana fikri; Bir devletin yönetim usulünün değişmesiyle yönetilen kadronun ve bu yönetimden etkilenecek kişilerin yeni yönetim usullerine yabancılık çekeceğini dile getiliyor.
  • Kitabın kahramanlarıSultan Mehmet Reşat, İbrahim Bey, Tevfik Paşa, Hüseyin Hilmi Paşa, Tevfik Bey
  • II.Abdülhamit’in tahtan indirilmesinden sonra yönetim de değişmiştir. Yeni Padişah 5. Sultan Mehmet Reşat’tır. Yönetimle beraber yönetici kadro da değişmiş ve Osmanlı Devletinde Meşrutiyet dönemi başlamıştır. Reşat Efendi’nin beşinci Sultan Mehmet namıyla cülüsü üzerine saray mabeyn
    başkatipliğine atanan Uşaklıgil, sarayı Meşrutiyet yönetimine uygun bir biçimde düzenlemek amacındadır. Başkatip olmasından dolayı padişahla her zaman yüzyüzedir. Sarayda olup bitenleri, padişahın günlük faaliyetlerini, nelerden hoşlandığını, nelere tepki göstereceğini, kısaca davranış biçimini çok iyi bilmektedir. Sarayda olup biten herşeyle yakından ilgilendiği için , padişahtan önceki söz sahibidir. Yani başkatip durum incelemesi yaparak, konunun padişahı nasıl etkileyeceği veya söz konusu durum karşısında ne gibi bir sonucun çıkacağını değerlendilir. Yazar, saraydaki bu görevi süresince saray içinde geçen ve entrika kokan olayları anlatmış ve meşrutiyetin saray ve çevresinde meydana getirdiği değişiklikleri kaleme almıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir