Salınım hareketi yapan cismin denge konumundan itibaren gidebileceği en büyük uzanım nedir?

Salınım hareketi yapan cismin denge konumundan itibaren gidebileceği en büyük uzanıma genlik denir.

 • “Edebiyatın Dinle İlişkisi” nedir?

  D in tarafından zihni inşa edilen insanın, hem hayatında hem de eserlerinde dinin etkisi bir şekilde görünür olarak. Dinî metinlerdeki ifadeler ve din […]

 • Stres ve Nedenleri Nedir?

  Stresi bugünkü anlamıyla ilk ele alıp inceleyen psikolog H.Selye’ye (1907-1982) göre stres hayatın bir gerçeğidir ve belirli ölçüler içinde stres […]

 • “Destan” nedir?

  < strong>Destan, âşık edebiyatı nazım şekillerindendir. Nazım birimi dörtlüktür, birim sayısı birkaç ya da yüzlerce dörtlükten oluşabilir. Destanların uyak örgüsü […]

 • “Karakter komedisi” nedir?

  Bir kişinin karakterini ortaya koymak için yazılan komedilere karakter komedisi denir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*