Nedir?, T. D. ve Edebiyat 5 (Seçmeli 1)

“Saf şiir anlayışının başlıca özellikleri” nedir?

Saf şiir anlayışının başlıca özellikleri

• İdeolojilerin çok baskın olduğu bir dönemde şiiri fikirden kurtarıp gerçek ve saf hâline
ulaştırmaya çalışmışlardır.
• Ölüm, aşk, yalnızlık, metafizik, tabiat sevgisi, yaşama arzusu gibi tüm insanlığı ilgilendiren
temaları işlemişlerdir.
• Şiirde didaktikten uzak durmuşlar, musikiden yararlanarak estetik tavrı öne çıkarmışlardır.
• “Sanat, sanat içindir.” anlayışıyla şiir yazmışlardır.
• İmge ve çağrışıma dayalı bir dil kullanmış; şiire özgü düşsel bir âlem kurmuşlardır.
• Düzyazıya özgü ögelerden uzaklaşmışlar, biçim kaygısı ve mükemmeliyetçilik ilkesini
ön plana çıkarmışlardır.
• Her türlü ideolojik eğilimin dışında kalıp okurda sadece estetik haz uyandıracak şiirler
yazmayı amaçlamışlardır.
• Millî Edebiyat Dönemi’nde sadeleşen dil anlayışını benimseyerek Türkçeyi daha da
zengin bir hâle getirmişlerdir.
• Sembolist şairlerin görüş ve şiirlerinden etkilenmişlerdir.
• Şiirde ahenge önem vermiş; söyleyiş tarzı, ritim, kafiye, aliterasyon gibi ses benzerliklerinden
yararlanmışlardır.
• Şiirde anlama fazla önem vermeyen şairler, hece ölçüsünü modern şiir geleneğine
yaklaştırmışlardır.
• Şiirselliği hece kalıplarında ya da ölçü ve uyağın gücünde aramamışlar, imgelere yönelmişlerdir.
• “Şiiri soylu bir sanat” kabul eden şairler; şiiri anlaşılmak için değil duyulmak, hissedilmek
için yazmışlardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir