Ruşen Eşref Ünaydın Kimdir, Eserleri Nedir?

Ruşen Eşref Ünaydın (18 Mart 1892-21 Eylül 1959)

1892 yılında doğan Ruşen Eşref, beş altı yaşlarında annesini kaybetmiştir. Babasının
Almanya’ya gitmesi üzerine yalnız kalan çocuğun yetiştirilmesini amcası Tevfik Paşa
üzerine aldı. Ruşen Eşref 1900 yılında girdiği Galatasaray Sultanisi’ni 1911’de Türkçe ve
Fransızca bölümlerinden diploma alarak bitirdi. 1914 yılında da İstanbul Darülfûnunu
Edebiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı yıl öğretmenlikle çalışma hayatına başlayan
Ruşen Eşref 1920 yılına kadar sırası ile Galatasaray Sultanisi’nde, Askeri Baytar Mekteb-i
Alisi’nde, Darülmuallimin-i Aliye’de Türkçe, Fransızca dil ve edebiyat öğretmenliği yaptı.
Aynı yıllarda İstanbul’daki yabancı okullardan Rus, İngiliz, High School, Alman Lisesi ve
Robert College’de Türkçe öğretmenliği vazifesinde de bulundu.
Ruşen Eşref’in yazı hayatı da öğretmenlik hayatı ile birlikte başladı. 1914 yılından
itibaren imzası sıra ile Servet-i Fünûn, Donanma, Türk Yurdu, Talebe Defteri mecmualarında
ve Vakit gazetesinde sık sık görülmeye başladı.
Mülakatlar” başlıkları altında çıkan röportajları ile üne kavuşan muharrir 1915 yılında
Yeni Mecmua’nın “Çanakkale” Özel sayısında neşrettiği “Anafartalar Kumandanı
Mustafa Kemal ile Mülakat”la bu büyük Türk askerini ilk defa Türk okuyucusuna tanıttı.
Ruşen Eşref, 1918 yılı baharında, devrin bahriye nazırı Cemal Paşa’nın davetlisi ve
Vakit gazetesinin muhabiri olarak Batum’a gitti. Bu gezi ile ilgili intibalarını “Anadolu Kıyılarında”
başlığı altında neşretti. Bu yazılarda Zonguldak’tan Batum’a kadar Karadeniz sahillerinin bazı vilayetleri hakkında çeşitli bilgiler verdi. Bilhassa Rus işgal kuvvetlerini
ve Ermenilerin Trabzon’un çevresinde yaptıkları mezalimi anlattı.
Aynı yılın sonbaharında, bu defa Yeni Gün muhabiri olarak güney ve kuzey Kafkasya’ya
gönderilen muharrir, bu yolculuğunu konu alan yazılarını da “Kafkasya’da Bir
Cevelan” başlığı altında, birkaç bölüm hâlinde yayımladı. Bu yazılarda da Bakü merkez
olmak üzere Kafkasya’nın sosyal ve siyasi durumu hakkında bilgiler verdi, intihalarını
anlattı. (…) Ruşen Eşref 21 Eylül 1959 tarihinde vefat etti.

Eserleri : Diyorlar ki: Muharririn 1916-1918 yılları arasında, devrin ünlü şair ve edipleriyle
yaptığı mülakatları ihtiva eder. Bu mülakatlar daha önce Servet-i Fünûn, Donanma, Türk
Yurdu mecmuaları ile Vakit gazetesinde neşrolunmuştur.
İki Saltanat Arasında: Sultan Reşad’ın ölümünü, Sultan Vahideddin’in cülus ve kılıç
alayını tasvir eden küçük bir eserdir. İçindeki yazılar daha önce Vakit gazetesi ile Talebe
Defteri mecmuasında neşrolunmuştur.
Bunların dışında yazarın “Geçmiş Günler, İstiklal Yolunda, Damla Damla, Anafartalar
Kumandanı Mustafa Kemal ile Mülâkat, Boğaziçi-Yakından” gibi eserleri de vardır

Random Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*